Struktura Katechizmu Kościoła katolickiego

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura Katechizmu Kościoła katolickiego - strona 1

Fragment notatki:


Struktura Katechizmu Kościoła katolickiego. Dział ogólny(wprowadzenie)
Dział szczegółowy(szczegóły)
I
Czym jest wiara? Analiza aktu wiary w wymiarze wspólnotowym i indywidualnym
Symbol wiary - analiza Symbol Apostolski (Credo Nicejsko - Konstantynopolitańskie)
II
Ekonomia sakramentalna - Celebracja misterium chrześcijańskiego (ekonomia sakramentalna
Sakramenty
III
Powołanie człowieka - Życie moralne jako życie w Jezusie Chrystusie (dział związany z chrześcijańskim powołaniem człowieka)
Analiza Dekalogu - Analiza powinności życia moralnego o człowieku, która jest uporządkowana przez schemat Dekalogu
IV
Czym jest modlitwa(struktura, istota,)
Omówienie modlitwy Pańskiej „Ojcze nasz”
Struktura podobna do Katechizmu Rzymskiego(zwłaszcza Analiza Dekalogu). Dekalog jest wypełnieniem prawa przez miłość; wierni robią rachunek sumienia zgodnie z Dekalogiem;
Geneza Dyrektorium ogólnego o katechizacji. 1997 Od opublikowanej instrukcji katechetycznej wiele się wydarzyło:  2 synody biskupie: o ewangelizacji i o katechezie(1977);
 publikacje dokumentów papieskich o treściach katechetycznych, o rodzinie i o powołaniu świeckich; (Familiaris consortio, Christi fidelis laici)
 publikacja KKK;
Wydarzenia nie spowodowały, że konieczne było przeredagowanie instrukcji; zajęła się tym Kongregacja ds. Duchowieństwa;
Wielkim wyzwaniem stała się też nowa sytuacja na świecie, która spowodowała konieczność nowego spojrzenia na katechezę(laicyzacja, zmiana osi konfliktu światowego wsch-zach - lata '70; północ-poł - lata ` 90;); Poważne rozchwianie mentalności Amerykańskiej i Europejskiej  postmodernizm;
Dyrektorium podsumowuje sytuacje ostatnich lat(25 lat); Wskazuje na pozytywne aspekty: *entuzjazmu i wytrwałości katechetycznej, *dowartościowanie katechezy dorosłych, *pogłębienie myśli katechetycznej; Niedociągnięcia :  Pojęcie katechezy jako szkoły wiary, nie w pełni wpłynęło do świadomości katechetów;  Soborowe pojęcie Objawienia, nie zostało przyjęte jako inspiracje dla katechezy; (ubiblijnienie katechezy);  są problemy z chrystocentryzmem katechezy(trzeba kłaść równomierny nacisk na człowieczeństwo i bóstwo Chrystusa);  Pewne tematy są przeakcentowane lub pomijane(kat nauka społeczna + historia Kościoła); Praktyka katechetyczna ma często za mały związek z liturgią(brak związku działań katechetycznych z rokiem kościelnym, przywiązanie małej uwagi do obrzędów i znaków liturgicznym i braku skorelowania działalności katechetycznej z realnym światem) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz