Katechetyka fundamentalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Katechetyka fundamentalna - strona 1

Fragment notatki:


Katechetyka fundamentalna. Etymologia terminu katecheza. Katechetyka - naukowa refleksja nad katechezą; Katecheza - od greckiego katechein  JPII: wołać z góry, wywoływać echo; katecheo=kata(z góry)+echeo(brzmieć, wypowiadać); później: pouczać, niejednostronnie, ale rozumowo pytanie i odpowiedź- rozmowa
Definicja katechezy wg adhortacji Catechesi tradendae (CT 18). Nie da się zwięźle sprecyzować def katechezy. Wg Catechesi tradendae : A) Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych,
B) a obejmuje przede wszystkim nauczanie doktryny chrześcijańskiej przekazywane na ogół w sposób systematyczny i całościowy, C) dla wprowadzenia wierzących w pełnię życia chrześcijańskiego. Ważne : Określenia: na ogół, przede wszystkim (bo np. w izbie dziecka systematycznie się nie da) Adresaci: dzieci, młodzież i dorośli (przede wszystkim powinni być dorośli); wierzących  niewierzący nie są poddani katechezie; katecheza dotyczy wierzących; przeciwnie to nauka; Funkcje: wychowanie w wierze, nauczanie, wprowadzenie w pełnie życia chrześcijańskiego; Zasadniczo to integralne, całościowe przekazywanie wiary Katechetyka a nauki humanistyczne. Koncepcje katechezy : metodyka - teoretyczne opracowanie praktycznych metod katechizacji(technologie nauczania); dydaktyczna - nauczania religii(ale jedna metoda wszystkiego nie załatwi); pedagogika religijna - kształtowanie religijno-moralnego charakteru człowieka(przekroczenie 1 i 2 koncepcji); mówi się o wychowaniu, ale ogranicza do nauczania katechezy w szkole; dyscyplina teologiczna - stawia pytanie po co wychowywać?
Trzeba pamiętać o związku katechezy z socjologią i psychologią(Religii i wychowania);
Naukowy status katechetyki: Wnioskowanie katechezy ma 3 przesłanki:
Normatywne przesłanki teologiczne - nakaz głoszenia Ewangelii i przekazywanie prawdy; działanie godziwe, szanujące wolność dziecka Bożego, adresata katechezy;
Teologiczne przesłanki dotyczące istoty Słowa Bożego i Kościoła - pochodzące z dogmatów i pewników teologicznych.
Przesłanki z dziedziny nauk humanistycznych;
Trzy pierwsze koncepcje  krytyczne, bo sprowadzają katechezę do metodologii, dydaktyki, zawężają do jednego spojrzenia, redukcja;
Metody praktyczne się z czasem zmieniają;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz