o. Adam Wojtczak OMI - Mariologia i pneumatologia

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
o. Adam Wojtczak OMI - Mariologia i pneumatologia - strona 1 o. Adam Wojtczak OMI - Mariologia i pneumatologia - strona 2 o. Adam Wojtczak OMI - Mariologia i pneumatologia - strona 3

Fragment notatki:

Przedmiot:
Teologia dogmatyczna: mariologia i pneumatologia
Wykładowca:
o. prof. UAM dr hab. Adam Wojtczak OMI
Miejsce i czas:
WSD Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (Poznań), rok akademicki 2015/2016, semestr zimowy
Notatki przygotowane zostały przez dwóch kleryków ww. seminarium (A.O. i P.S.). Niektóre wykłady zawierają
fragmenty zaznaczone kursywą i objęte kwadratowymi nawiasami – miejsca te wskazują, gdzie treść wykładu była
kompilowana z dwóch ww. źródeł.
Plan wykładu
I.
Wprowadzenie do refleksji mariologicznych
II.
Mariologia i kult maryjny w rozwoju (ujęcie historyczne)
1.
Maryja w Piśmie świętym
a)
Maryjne "zapowiedzi" Starego Testamentu
b)
Obraz Maryi w Nowym Testamencie
2.
Maryja w apokryfach
3.
Mariologia i pobożność maryjna okresu patrystyki
4.
Mariologia i kult maryjny w wiekach X-XX (do Vaticanum II)
5.
Mariologia współczesna (od Vaticanum II)
III.
Maryja w wierze Kościoła (mariologia systematyczna)
1.
Maryja i Jej historiozbawcza służba (Matka i Współpracownica Chrystusa)
a)
Boże macierzyństwo Maryi
b)
Maryja zjednoczona z Synem w dziele zbawienia
c)
Duchowe macierzyństwo Maryi (Matka w porządku łaski)
2.
Świętość Maryi (zbawiona w sposób doskonały przez Syna)
a)
Wprowadzenie do tematu
b)
Niepokalane Poczęcie Maryi
c)
Maryja, zawsze Dziewica
d)
Wniebowzięcie Maryi
e)
Maryja a Kościół
f)
Maryja a Duch Święty
IV.
Chrześcijaństwo w poszukiwaniu doświadczenia Ducha Świętego
1.
Duch Święty – wielki Pedagog wiary
2.
Różne dary Ducha
3.
Ciągłość doświadczenia Ducha Świętego w chrześcijaństwie
4.
Człowiek – istota powierzona Duchowi Świętemu
5.
Duch Święty w modlitwie chrześcijan
6.
Duch Święty, wolność i mistyka dnia codziennego
V.
Kult maryjny
1.
Podstawy kultu maryjnego
2.
Natura i formy kultu maryjnego
3.
Podstawowe zasady i drogi odnowy kultu maryjnego
VI.
Maryja w perspektywie ekumenicznej
1.
Źródła różnic (rozbieżności) doktrynalnych i kultycznych
2.
Mariologia i pobożność maryjna w protestantyzmie
1
Wykład I
2 października 2015
08:30
Przykładowa literatura:
Luigi Melotti SdB, "Maryja, Matka żyjących. Zarys mariologii"
Elżbieta Adamiak, "Mariologia"
Rene Laurentin, "Maryja, Matka Odkupiciela"
"najlepsza książka do celów duszpasterskich o Maryi po polsku": Józef Kudasiewicz, "Matka Odkupiciela"
--[I. Wprowadzenie do refleksji mariologicznych]
Świat odkupienia, tak jak przedstawia go Objawienie, stanowi rzeczywistość, w której istnieje określony porządek.
Zbawia trójjedyny Bóg, to zbawienie realizuje się w środowisku Kościoła (pośrednik zbawienia) i w Kościele jest
obecna Maryja. Sobór Watykański II, kiedy w konstytucji Lumen gentium mówi o Maryi, to ten ósmy rozdział
zatytułował "Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła". To bardzo ważne wskazanie dla nas, że prawda o Maryi –
by była autentycznie przeżywana i zdrowo głoszona innym – musi być umieszczona w kontekście prawdy
o Chrystusie i Kościele. Sobór przypomina, że istnieje tylko jedna zbawcza tajemnica w Kościele – to tajemnica
Chrystusa: Chrystus ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz