Maryja a Kościół

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Maryja a Kościół - strona 1 Maryja a Kościół - strona 2

Fragment notatki:


Maryja a Kościół Maryja, jest w Kościele : jest członkiem Kościoła, społeczności zbawionej, złączonej ze wszystkimi ludźmi, którzy mają być zbawieni. Maryja jest ponad Kościołem : ze względu na jedyne zadanie, jakie obok Syna wypełnia w zbawczym planie. Oraz ze względu na wyjątkową świętość, która czyni je jedynym członkiem mistycznego ciała, który nie znał grzechu. Maryja jest przed Kościołem W świętości, w przyjęciu Ducha Świętego, we współpracy z dziełem zbawczym Chrystusa, w cierpieniu, w swym wniebowzięciu. Maryja - typ Kościoła: Kościół naśladuje ją jako swój model, Maryja jest jedną osobą a Kościół jest ludem, Maryja jest wzorem Kościoła, ale nie jest prototypem władzy hierarchicznej, ale wzorem podatności duchowej i odpowiedzi wobec wpływu łaski. Kościół naśladuje Maryje w macierzyństwie. Dzięki przyjmowanemu z wiarą słowa Bożego Kościół sam staje się matką i przez przepowiadanie i chrzest rodzi do nowego życia syna z Ducha Świętego poczętym i z Boga zrodzonym. Lumen Gentium : Podczas gdy Kościół w osobie NMP już osiąga doskonałość, dzięki, której istnieje nieskalany i bez zmazy. Maryja Matka Kościoła: Maryja jest matką członków Chrystusa. Według Pawła VI Matka Kościoła to matka całego ludu chrześcijańskiego, wiernych, pasterzy, którzy zwą ją matką najmilszą. Maryja we wcieleniu stając się matką Chrystusa kładzie fundament pod macierzyństwo wobec Kościoła. Każdy członek Ludu Bożego z natury przede wszystkim zawdzięcza życie Chrystusa pierwszemu źródłu , a zarazem potem zawdzięcza je Jej. Maryja jest Matką Ludu Bożego Kościoła jest bliska nam. Chodzi o czynną obecność w Kościele. XVII Czym powinien charakteryzować się obecnie kult maryjny? „Omów podstawowe zasady odnowy kultu maryjnego wg adhortacji „Marialis Cultus”Paweł VI 2.II 1974 Kościół swe powiązania z Maryją wyraził w formach kultu: w czci, w miłości, w błaganiu, w służbie miłości , w naśladowaniu. Podstawowe zasady odnowy kultu maryjnego: Zasada trynitarna i chrystologiczna: W Maryi wszystko odnosi się do Chrystusa, ze względu na niego Bóg wybrał ją na Matkę, a Duch Święty obdarował Darami. Wszystko to co wyświadcza się matce spływa na Syna. Zasada pneumatologiczna : Uświęcające działanie Ducha Św. W Maryi jest szczytowym momentem Jego działania w historii zbawienia. Duch Święty jest sprawcą świętości Maryi. Maryja jest brzemienna za sprawą Ducha. On to uczynił płodnym dziewictwo Maryi , sprawcą wiary, nadziei, miłości. Zasada eklezjologiczna: Działanie Kościoła w świecie - przedłużanie opieki Maryi., kult jej ma ukazywać miejsce jakie zajmuje Ona w Kościele jest najwyższa po Chrystusie. Kościół to więź między ludźmi, bo są oni synami Maryi . Maryja i Kościół współdziałają w rodzeniu mistycznego Ciała Chrystusa. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz