Seteriologia

note /search

Różne koncepcje zła w zależności od kultury i światopoglądu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Seteriologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1106

I.Różne koncepcje zła i poszukiwanie różnych sposobów uwolnienia się od niego w zależności od kultury i światopoglądu Zło Przyczyna zła Sposób uwolnienia się od zła Kosmiczne Zwłaszcza u ludów pierwotnych, utożsamiano je z siłami natury. Przyczyna: gniew bożka, najczęściej utożsamiany z siłami p...

Śmierć i zbawienie Chrystusa w teologii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Seteriologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 847

Główne interpretacje śmierci Chrystusa i pojęcia zbawienia w teologii (najważniejsze modele soteriologiczne ) Sposoby interpretacji dzieła zbawienia a zwłaszcza śmierci Chrystusa, są różne na wschodzie i zachodzie. Wschód: Metafizyka i filozofia grecka kładą nacisk na wcielenie ( samo wcielenie...

Chrystus jako pośrednik - fukncja królewska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Seteriologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Chrystus jako pośrednik. Omów jego funkcję królewską. Pośrednik: ktoś kto doprowadza do pojednania zwaśnionych stron ( Mojżesz). Jest to ktoś komu przełożony powierza jakąś funkcję wśród podwładnych - przekazywanie poleceń od przełożonego. Pośrednik ma dwie funkcję : Bytowa czyli cała tajemnica...

Omówienie artykółów "Credo"

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Seteriologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

Omów następujące artykuły: „ Credo” „ zstąpił do piekieł, trzeciego dnia Zmartwychwstał , wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Ojca, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych:. Zstąpił do piekieł Nie ma wątpliwości iż zstąpił do Otchłani Świ...

Stary Testament - proroctwa dotyczące Maryi

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Seteriologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1589

proroctwa dotyczące Maryi w Starym Testamencie Matka Emanuela: „Dlatego Pan sam da wam znak. Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel” W tekście występują dwa ważne słowa : Almah: oznacza dziewczynę, która może być dziewicą . Św. Mateusz odnajduje w tym zapowiedź dziewiczeg...

Postać Maryi w ewangeliach synoptycznych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Seteriologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1155

Postać Maryi w ewangeliach synoptycznych. Św. Paweł W pismach jego Maryja jest wspomniana tylko raz : „ gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty”. Maryja dając Synowi ludzkie ciało pozwoliła mu na to by był prawdziwie solidny z potomstwem, które miał zbawić....

Wieczyste Dziewictwo NMP

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Seteriologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

Wieczyste Dziewictwo NMP Sobór Konstantynopolitański Słowo narodziło się z Dziewicy Synod Laterański , dziewicze poczęcie i zrodzenie Jezusa i dziewiczy stan Maryi po urodzeniu Jezusa. Paweł VI (1968) Potwierdza to wszystko. Według Łukasza Duch św. Jest sprawcą poczęcia, a Maryja mówi, że nie zna...

Wniebowzięcie Najświętszej Maryji Panny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Seteriologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

Wniebowzięcie NMP To uwielbienie Maryi po jej ziemskiej pielgrzymce jest ostatecznym owocem, którego należało się spodziewać . Maryja jest zbawiona aż do ostatecznej doskonałości, wraz z uwielbieniem jej dyszy i ciała. Dogmat - Maryja został...

Pośrednictwo i macierzyństwo Maryi

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Seteriologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1050

Powszechne macierzyństwo Maryi i jej pośrednictwo. Jaką wizję pośrednictwa maryjnego przedstawia encyklika „ Redemptoris Mater” Sobór Watykański II - Macierzyństwo Maryi trwa od aktu zgody do wiekuistego dopełnienia się zbawienia wsz...

Maryja a Kościół

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Seteriologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

Maryja a Kościół Maryja, jest w Kościele : jest członkiem Kościoła, społeczności zbawionej, złączonej ze wszystkimi ludźmi, którzy mają być zbawieni. Maryja jest ponad Kościołem : ze względu na jedyne zadanie, jakie obok Syna wypełnia w zbawczym planie. Oraz ze względu na wyjątkową świętość, któr...