Wniebowzięcie Najświętszej Maryji Panny

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wniebowzięcie Najświętszej Maryji Panny - strona 1 Wniebowzięcie Najświętszej Maryji Panny - strona 2

Fragment notatki:


Wniebowzięcie NMP To uwielbienie Maryi po jej ziemskiej pielgrzymce jest ostatecznym owocem, którego należało się spodziewać . Maryja jest zbawiona aż do ostatecznej doskonałości, wraz z uwielbieniem jej dyszy i ciała. Dogmat - Maryja została uwielbiano u kresu swej ziemskiej pielgrzymki. Żaden tekst Pisma Świętego nie dotyczy bezpośrednio wniebowzięcia. Konstytucja Piusa XII Munificentissimus Deus : Pismo Święte przedstawia ścisłe zjednoczenie Chrystusa i Maryi, wspólnotę ich losów. Stąd niemożliwe jest widzieć ją oddzieloną od Niego po ziemskim życiu. Protoewangelia mówi o nowej Ewie, którą zwycięża nad grzechem i śnmiercią. Epifaniusz z Jerozolimy głosił, że trzeba przyjąć to zachowanie godne Matki Boga. Apokryfy : jest tu idea wniebowzięcia- obrona wiary w chwalebne zakończenie życia Maryi. Odegrały dużą rolę w kształtowaniu liturgii w VI i VII w. W Palestynie ustanowiono święto Wniebowżięcia ( wzniesienie Maryi do Boga) NMP. Teodozjusz z Aleksandrii : Podstawą ostatecznej chwały Maryi jest jej macierzyństwo Boże. Theoteknos z Livias: stwierdza niepodleganie zepsuciu ciała Maryi, co należy do jej świętości i godności. Uwielbianie Maryi jest wzorowane na uwielbieniu Syna ( zasada odpowiedzialności) Od tego momentu wniebowźięcie jest przyjmowane nie na podstawie legendy, ale w oparciu o wielkość Bożej Rodzicielki. Wniebowźięcie wynika z faktu Bożego macierzyństwa. 1 XI 1950 r Pius XII „ Munificentissimus Deus” - ogłoszenie dogmatu Wniebowźięcia. „......ogłaszamy, określamy i orzekamy jako objawiony przez Boga dogmat wiary, że Niepokalana Boża Rodzicielka, zawsze dziewica Maryja, po zakończeniu biegu życia ziemskiego została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały.” XIV .Udział Maryi w dziele Odkupienia Św. Ireneusz ( Adversus haereses) - Ewa jako śmierć i Maryja jako życie. Maryja jest przyczyną życia co sytuuje ją w dziele odkupienia. Jan Geometra ( X w) aktywny udział Maryi w dziele zbawczym jej Syna, jako następstwo jej macierzyństwa. Św. Bernard ( XI w) Maryja jest nową Ewą współpracownicą nowego Adama, współpracownicą pojednania. Św. Bonawentura ( XIII w) Maryja jest nową Ewą. Zapłaciła cenę naszego Odkupienia, była obecna gdy Chrystus cierpiał na Krzyżu. Sobór Watykański II Maryja została złączona z Synem , od chwili poczęcia do Jego śmierci. Była obecna, gdy Chrystus zaczynał życie publiczne. Przez swe wstawiennictwo objawia go ludziom
Złącza się z Jego cierpieniem na Kalwarii
Błagała o dar Ducha w Wieczerniku
To współdziałanie dokonuje się w „szczególny sposób”
Droga na kalwarię i trwanie u stóp Krzyża stanowią o szczególnym udziale Maryi w odkupieńczej śmierci Syna.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz