Różne koncepcje zła

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Różne koncepcje zła - strona 1 Różne koncepcje zła - strona 2 Różne koncepcje zła - strona 3

Fragment notatki:


I.Różne koncepcje zła i poszukiwanie różnych sposobów uwolnienia się od niego w zależności od kultury i światopoglądu Zło Przyczyna zła Sposób uwolnienia się od zła Kosmiczne
Zwłaszcza u ludów pierwotnych, utożsamiano je z siłami natury. Przyczyna: gniew bożka, najczęściej utożsamiany z siłami przyrody, lub walka między bożkami.
Dary, ofiary składane bożkom, magia, rytuały oczyszczające Etyczno- moralne
wyjaśnienie racjonalne, rozumowe, nieporządek etyczny, moralny jest przyczyną tego zła. Ma swój początek w nieświadomości, nie oświeceniu ludzi.. Inne przyczyny to błędne struktury społeczno polityczne, choroby psychiczne, zboczenia.
Formowanie świadomości etyczno moralnej, reforma niesprawiedliwych struktur społecznych, leczenie-psychoterapia, edukacja, uświadamianie Egzystencjalne
Przyczyna zła metafizyczna - zło tkwi w bycie. Np. gnoza, manicheizm, istnieje zły duch który rządzi światem, niedoskonałość ewolucji. Egzystencjaliści francuzcy: życie jako takie nie ma sensu, zło tkwi w samym życiu człowieka.
Dla gnostyków niemożliwa była ucieczka od materii, ale nią pogardzano( np. małżeństwem) w drugim przypadku była współpraca z szatanem, by nic złego mi nie zrobił. Dla gnostyków francuskich jedyne rozwiązanie to samobójstwo.
Według objawienia
Przyczyna zła to grzech człowieka, pośrednio szatan kusiciel.
Odkupienie które przynosi Chrystus, a ze strony człowieka przyjęcie tego odkupienia i nawrócenie się. Chrystus daje ostateczne uwolnienie się - człowiek jest niewystarczający. II. Główne interpretacje śmierci Chrystusa i pojęcia zbawienia w teologii (najważniejsze modele soteriologiczne ) Sposoby interpretacji dzieła zbawienia a zwłaszcza śmierci Chrystusa, są różne na wschodzie i zachodzie.
Wschód: Metafizyka i filozofia grecka kładą nacisk na wcielenie ( samo wcielenie decyduje o zbawieniu) Bóg jest synonimem doskonałości , życia i nieśmiertelności. Stworzenie - byt przechodzi: to co śmiertelne, niedoskonałe, przemijające. Niedoskonałość świata tkwi w samej strukturze bytu. Odkupienie: to wejście stworzenia w świat Boży, przedstawienie przez Boga. Dlatego punktem kulminacyjnym jest wcielenie- Bóg wkracza w świat stworzony i w ten sposób go zmienia.
Według wschodu sam fakt, że Bóg zstąpił do stworzenia wystarcza do zbawienia. Nie ma mowy o krzyżu człowieka jest on tylko widzem a nie uczestnikiem.
Zachód: Tu występuje etyczno - prawny nacisk na mękę i śmierć Chrystusa. Świat jest niedoskonały nie, dlatego, że zło tkwi w naturze ontologicznej bytu, ale wzięło się z ludzkiego grzechu i nadużywania wolności. Ten grzech zburzył porządek natury. Jeśli jest grzech to i potrzebne jest zadośćuczynienie czyli zasługa i wynagrodzenie ofiarowane Bogu. Aby przywrócić właściwy porządek świata. Syn Boży zostaje posłany na ziemie i przez swoją śmierć w sposób zastępczy ma przeprosić Boga za zło człowieka, gdyż człowiek nie może przeprosić w sposób godny. Podstawą zbawienia jest męka i śmierć Chrystusa.


(…)

… Laterański , dziewicze poczęcie i zrodzenie Jezusa i dziewiczy stan Maryi po urodzeniu Jezusa.
Paweł VI (1968) Potwierdza to wszystko. Według Łukasza Duch św. Jest sprawcą poczęcia, a Maryja mówi, że nie zna męża. Według Mateusza (zwiastowanie Józefowi) zanim zamieszkali razem stała się brzemienna, Józef nie zbliżał się do Maryi, aż porodziła syna.
Sobór Watykański II ( Lumen Gentium) narodzenie Jezusa…
… jest nową Ewą. Zapłaciła cenę naszego Odkupienia, była obecna gdy Chrystus cierpiał na Krzyżu.
Sobór Watykański II Maryja została złączona z Synem, od chwili poczęcia do Jego śmierci. Była obecna, gdy Chrystus zaczynał życie publiczne. Przez swe wstawiennictwo objawia go ludziom
Złącza się z Jego cierpieniem na Kalwarii
Błagała o dar Ducha w Wieczerniku
To współdziałanie dokonuje się w „szczególny sposób”
Droga na kalwarię i trwanie u stóp Krzyża stanowią o szczególnym udziale Maryi w odkupieńczej śmierci Syna.
Jan Paweł II
XV. Powszechne macierzyństwo Maryi i jej pośrednictwo. Jaką wizję pośrednictwa maryjnego przedstawia encyklika „ Redemptoris Mater”
Sobór Watykański II - Macierzyństwo Maryi trwa od aktu zgody do wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych. Macierzyństwo powszechne…
… nie może przeprosić w sposób godny. Podstawą zbawienia jest męka i śmierć Chrystusa.
Modele soteriologiczne
teoria rekapitulacji
recapitulatio- czyli powrót do początku, zbawienie jako powrót do raju przed grzechem pierworodnym. Twórca św. Ireneusz z Lyonu. Chrystus jako drugi Adam przyszedł przywrócić porządek sprzed grzechu. Przywrócił harmonię i miłość z Bogiem. Maryja to nowa Ewa, która posłuchała dobrego anioła…
… ( nie korzystają z daru odkupienia).
Sobór TRYDENCKI 1547
Dobrodziejstwo jego śmierci , otrzymają tylko ci, którym zostają udzielone zasługi jego męki.
Łaska nie jest możliwa bez chrztu lub bez jego pragnienia.
Sakrament chrztu to brama zbawienia, pragnienie chrztu - gdy ktoś chciał przyjąć chrzest, ale pewne okoliczności mu przeszkodziły.
Bóg chce zbawić każdego człowieka, ale to czy zostanie zbawiony zależy…
… i przywróciła życie.
Teoria wykupu z niewoli diabła
Twórcy to: Orygenes, Św. Ambroży, Św. Hieronim, Św. Grzegorz z Nysy.
Nowy testament bardzo często porównuje stan człowieka po grzechu do niewoli w sidłach szatana zwłaszcza w pismach św. Jana. Chrystus przez swoją śmierć wykupił nas z tej niewoli, krew jego była ceną zapłaconą przez Boga w zamian za nową wolność, by uwolnić nas od szatana. Człowiek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz