Soteriologia

note /search

Różne koncepcje zła

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Soteriologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1463

I.Różne koncepcje zła i poszukiwanie różnych sposobów uwolnienia się od niego w zależności od kultury i światopoglądu Zło Przyczyna zła Sposób uwolnienia się od zła Kosmiczne Zwłaszcza u ludów pierwotnych, utożsamiano je z siłami natury. Przyczyna: gniew bożka, najczęściej utożsamiany z siłami p...