Postać Maryi w ewangeliach synoptycznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postać Maryi w ewangeliach synoptycznych - strona 1 Postać Maryi w ewangeliach synoptycznych - strona 2

Fragment notatki:


Postać Maryi w ewangeliach synoptycznych. Św. Paweł W pismach jego Maryja jest wspomniana tylko raz : „ gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty”. Maryja dając Synowi ludzkie ciało pozwoliła mu na to by był prawdziwie solidny z potomstwem, które miał zbawić. Św. Marek O Matce Jezusa znajdujemy tu tylko dwa teksty, które kiedyś były uważane za antymaryjne. Pierwszy raz gdy Jezus przemawiał to przybyła Matka jego i niektórzy jego krewni. Maryja bardziej niż ktokolwiek jest Tą , która wchodzi w zbawczy plan Boga. Wielkość jej nie tylko tkwi w macierzyństwie fizycznym, ale i również w pełnym urzeczywistnieniu zamiaru, który ogłasza sam Jezus. Dlatego jest ona jeszcze bardziej matką. Dla Maryi najważniejsze jest to, że stała się uczennicą Jezusa niż, że była matką Jezusa. Dlatego wielkości Maryi należy szukać bardziej w jej świętości. Św. Łukasz Wraz ze św. Janem podał on informacje najdokładniejsze o Maryi. Przypisuje on nie Józefowi, ale Maryi znaczenie najważniejsze. Maryja dostała łaskę od Boga i została wybrana, by urodzić mesjasza. Poczęła zbawiciela jako swego syna i poczęła go dla zbawienia dla wszystkich ludzi dla Królestwa Bożego, którego ona jest pierwszą obdarowaną. Po przez swoje przyjęcie macierzyństwa Tego, który jest Głową rodzaju ludzkiego, można powiedzieć, że jest ona Matką odkupionej ludzkości. Maryja jest porównana z Arką przymierza. Arka była tajemniczym tronem Boga a łono Maryi będzie tronem fizycznym wcielonego Boga. Magnificat - jest modlitwą całego ludu, staje się też osobistą modlitwą Maryi i znajduje w niej swój najbardziej wzniosły wyraz. Jest ona najbardziej wiernym zwierciadłem duszy Maryi tajemnicą Jej niezrównanej wielkości i Jej niezgłębionego uniżenia. Została wyniesiona tak wysoko w planie Bożym ponieważ umiała stanąć na ostatnim miejscu w historii swojego ludu. Św. Jan Podczas wesela w Kanie, gdy na uczcie weselnej zabrakło wina Maryja powiadamia o tym Jezusa.. Jan odsłania w ten sposób nie tylko dar spostrzegawczości Maryi ale i Jej uwagę zwróconą na detale materialne, lecz przede wszystkim delikatność Jej serca i Jej wrodzone współczucie. Opowiadanie o tym weselu wyraża współczucie i wrażliwość Dziewicy dla ludzkich trudności , a z drugiej strony wolę Jezusa w wysłuchaniu prośby Maryi. Jan wkłada w usta Maryi wyznanie wiary, jakie to cała wspólnota narodu wybranego wypowiedziała pewnego dnia otwarcie pod Synajem. W języku biblijno - hebrajskim naród Izraela jest przedstawiany za pomocą obrazu niewiasty. Jezus mówiąc do Matki używa określenia niewiasta ponieważ, widzi w niej personifikację dawnego ludu Izraela, który osiągnął pełnię czasu.

(…)

… o fragment w którym Bóg po grzechu pierworodnym pierwszych ludzi zapowiada zwycięstwo potomstwa niewiasty nad szatanem. Opis w apokalipsie wskazuje właśnie na tą zapowiedzianą walkę między niewiastą a szatanem. Centralną postacią wydarzeń apokaliptycznych jest Potomek Niewiasty czyli mężczyzna, który pasł będzie wszystkie narody rózgą żelazną. To jego przede wszystkim chce zniszczyć szatan.
X .Boże Macierzyństwo NMP Sobór w Efezie (431) Theotokos czyli Matka Boga. Termin ten budził kontrowersje. Jest on wyrazem całej chrystologii. Oddalano ją lub broniono zależało to od tego jak patrzono na Chrystusa. Macierzyństwo Boże Maryi zakłada konieczność zrozumienia tajemnicy Chrystusa. Popełniając błąd co do Chrystusa popełnia się błąd co do Matki i odwrotnie. Nestoriusz patriarcha konstantynopolitański zwalczał…
…. Chrystus nie jest człowiekiem ubóstwionym, jest on Bogiem który przyjął ciało. Sobór Efeski był najpierw soborem chrystologicznym a potem mariologicznym. Przyjmuje on naukę Cyryla, potwierdza dogmat o unii hipostatycznej, a w konsekwencji dogmat Bożego macierzyństwa. Uznał dwie natury ale tylko jedną osobę. Maryja nie została nazwana Matką Bożą, po to by uwielbić jej osobę, ale ze względu na Chrystusa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz