Śmierć i zbawienie Chrystusa w teologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Śmierć i zbawienie Chrystusa w teologii - strona 1 Śmierć i zbawienie Chrystusa w teologii - strona 2

Fragment notatki:


Główne interpretacje śmierci Chrystusa i pojęcia zbawienia w teologii (najważniejsze modele soteriologiczne ) Sposoby interpretacji dzieła zbawienia a zwłaszcza śmierci Chrystusa, są różne na wschodzie i zachodzie.
Wschód:
Metafizyka i filozofia grecka kładą nacisk na wcielenie ( samo wcielenie decyduje o zbawieniu) Bóg jest synonimem doskonałości , życia i nieśmiertelności. Stworzenie - byt przechodzi: to co śmiertelne, niedoskonałe, przemijające. Niedoskonałość świata tkwi w samej strukturze bytu. Odkupienie: to wejście stworzenia w świat Boży, przedstawienie przez Boga. Dlatego punktem kulminacyjnym jest wcielenie- Bóg wkracza w świat stworzony i w ten sposób go zmienia.
Według wschodu sam fakt, że Bóg zstąpił do stworzenia wystarcza do zbawienia. Nie ma mowy o krzyżu człowieka jest on tylko widzem a nie uczestnikiem. Zachód: Tu występuje etyczno - prawny nacisk na mękę i śmierć Chrystusa. Świat jest niedoskonały nie, dlatego, że zło tkwi w naturze ontologicznej bytu, ale wzięło się z ludzkiego grzechu i nadużywania wolności. Ten grzech zburzył porządek natury. Jeśli jest grzech to i potrzebne jest zadośćuczynienie czyli zasługa i wynagrodzenie ofiarowane Bogu. Aby przywrócić właściwy porządek świata. Syn Boży zostaje posłany na ziemie i przez swoją śmierć w sposób zastępczy ma przeprosić Boga za zło człowieka, gdyż człowiek nie może przeprosić w sposób godny. Podstawą zbawienia jest męka i śmierć Chrystusa.
Modele soteriologiczne teoria rekapitulacji recapitulatio- czyli powrót do początku, zbawienie jako powrót do raju przed grzechem pierworodnym. Twórca św. Ireneusz z Lyonu. Chrystus jako drugi Adam przyszedł przywrócić porządek sprzed grzechu. Przywrócił harmonię i miłość z Bogiem. Maryja to nowa Ewa, która posłuchała dobrego anioła i przywróciła życie. Teoria wykupu z niewoli diabła Twórcy to: Orygenes, Św. Ambroży, Św. Hieronim, Św. Grzegorz z Nysy.
Nowy testament bardzo często porównuje stan człowieka po grzechu do niewoli w sidłach szatana zwłaszcza w pismach św. Jana. Chrystus przez swoją śmierć wykupił nas z tej niewoli, krew jego była ceną zapłaconą przez Boga w zamian za nową wolność, by uwolnić nas od szatana. Człowiek jest przedmiotem przetargu między Bogiem a szatanem. Człowiek jest skłonny do grzechu więc potrzebuje kogoś, kto go wyzwoli a tym kimś jest Jezus. Teoria nadużycia władzy przez szatana Popierali ją: Św. Augustyn, Św. Leon Wielki, Św. Grzegorz Wieki
Bóg zawarł pakt z szatanem, że ludzie grzeszni zostają wydani na władzę szatana. Szatan nadużył władzy, bo spowodował śmierć niewinnego Jezusa, który był bezgrzeszny. Dlatego poprzednie przyzwolenie przestało obowiązywać. Po przez Jezusa ludzie zostają wyzwoleni z mocy szatana. Głoszono to do średniowiecza, odrzucił to Anzelm z Cantenbury.

(…)

… nas nie dlatego, że umarł, że dlatego, że nas umiłował aż do końca.
Zmartwychwstanie: Jeśli wierzymy w nie to jesteśmy zbawieni, wiara w zmartwychwstanie jest podstawową prawdą. Zbawia nas to, że Chrystus wstawia się za nami jako nasz pośrednik i zbawiciel.
7. Odkupienie jako dar miłosiernego Boga
przypowieść o synu marnotrawnym
objawienia siostry Faustyny i nauka o miłosierdziu

… postać ofiary , staje się kapłanem i ofiarą, składa się w ofierze by zyskać przebaczenie Boga dla całej ludzkości, Bóg przyjmuje ofiarę Chrystusa i przebacza ludziom.
model ten jest zrozumiały dla ludzi w kulturach i czasach oraz miejscach gdzie był zwyczaj składania ofiar.
Bóg nie chce ofiar, ale pełnienia jego woli głownie miłosierdzia
Życie ludzkie posiada strukturę ofiarniczą
Ofiara staje się darem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz