Zło osobowe- szatan-upadły anioł

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zło osobowe- szatan-upadły anioł - strona 1 Zło osobowe- szatan-upadły anioł - strona 2

Fragment notatki:

Zło osobowe- szatan - upadły anioł: Wypowiedzi Pisma świętego Starego i Nowego Testamentu (przeciwnik Chrystusa, przeciwnik chrześcijan) W księgach Pisma Świętego Starego Testamentu jest mowa o duchowych mocach Bożych, wspierających i oskarżających, nagradzających i karzących, co z czasem rozwinęło się w postaci aniołów i złych duchów. (1 Sm 16, 14-23; Sdz 9,23; Za 3,1-3, 1Krl 22, 21-23; Hi 1-2, Ps 109,6). W księdze Hioba szatan wykazuje Hiobowi że odejdzie od Boga, w Księdze Zachariasza szatan jest oskarżycielem i przeciwnikiem Bożych planów. W księdze Rodzaju szatan jest nazwany wężem starodawnym, wrogim, złośliwym, przewrotnym, zawistnym i kłamliwym. Jako wróg Boga szatan staje się wrogiem człowieka. Księga Mądrości nazywa go diabłem przez którego zawiść weszła na świat. Szatan jest sprawcą śmierci duchowej i fizycznej (Mdr 1,13;2,24). W Nowym Testamencie szatan i jego działanie jest przeciwne odkupieniu człowieka, zbawienia ludzkości. Szatan jest przeciwnikiem Mesjasza i Królestwa Bożego. Szatan dąży do zniszczenia życia nadprzyrodzonego, duchowego moralnego, w ten sposób dążą do utworzenia królestwa zła, śmierci wiecznej. Szatan chce zniszczyć cały świat stworzony, człowieka i jego naturę, dlatego zwodzi ludzi (Mt 4,3; 1Kor 7,5), chce duchowej i moralnej zguby człowieka (J 8,44). Ewangelie przedstawiają życie Jezusa jako walkę z szatanem (Łk 3,38; Mt 4, 1-11; Mk 1,12-13). Opis kuszenia Jezusa na pustyni nawiązuje do kuszenia pierwszych ludzi w raju. Jezus Chrystus, Nowy Adam w imieniu całej ludzkości oparł się pokusom szatana. Chrystus przyszedł na świat aby zniszczyć dzieło diabła (1J 3,8) i przeprowadzić człowieka ze śmierci do życia (Rz 6,13). Zmartwychwstanie Jezusa jest klęską szatana, jednak ostateczne rozprawienie się z szatanem nastąpi w Dzień Pana, kiedy to Jezus przekaże królowanie Bogu i Ojcu, jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć (1Kor 15,24-28). Ludzkość będzie zmuszona walczyć z szatanem do ostatnich swoich dni, aż do samego końca historii zbawienia (Ap 12,5). Apokalipsa uczy także o anty-Trójcy: Smok (Wąż Starodawny), Bestia pierwsza (antyteza Syna Bożego), Bestia druga (antyteza Ducha Świętego).
Diabeł trwa w grzechu od początku (1J 3,8), od początku był zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma (J 8,44). Bóg im nie odpuścił, ale wydał ich w ciemności lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd(2P 2,4), Pan aniołów, tych którzy nie zachowali swej godności, ale opuścili własne mieszkanie , spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na są wielkiego dnia(Jd 6) Świadectwo Tradycji patrystyka i scholastyka Najstarsza nauka teologiczna o szatanie zawiera się w liście Leona Wielkiego do Turrybiusza, biskupa Astorgii z roku 447. Papież w liście tym sprzeciwił się nauczaniu że szatan nie był dobry i że jego natura jest dziełem Boga. wyraźnie naucza że nie ma żadnej natury złej, gdyż wszystko co Bóg stworzył było dobre.


(…)

… posłuszeństwa. Św. Albert Wielki zwalczał poglądy, że świat materialny został stworzony przez „boga zła”, a przez to cały świat cielesny jest zły. Św. Jan Damasceński nauczał, że: nie ma dla szatana i jego aniołów skruchy po upadku, jak nie ma skruchy dla ludzi po śmierci.
Wypowiedzi Magisterium Kościoła Sobór Laterański IV (1215) stwierdza: Diabeł bowiem i inne złe duchy zostały stworzone przez Boga jako dobre z natury, ale same uczyniły się złymi”. Sobór Watykański I stwierdza, że człowiek zgrzeszył za podszeptem diabła. Aniołowie są stworzeniami osobowymi, nauczali papieże: Pius XII (encyklika humani generi 1950) Paweł VI(homilie z 1972, 1978), oraz Jan Paweł II (homilie z 1986). KKK - (391-395) -Grzech aniołów i ich upadek polega na wolnym wyborze dokonanym przez te duchy stworzone, które odrzuciły…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz