Teologia duchowości

note /search

Biblia Żydowskia oraz Biblia chreścijańska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia duchowości
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1554

Biblia Żydowska ( Biblia Hebraica BH) oraz Biblia chrześcijańska (S.T.). Koncepcja kanonu ksiąg świętych. Wyznawcy judaizmu Chrześcijanie Muzułmanie Każda z ww. religii korzysta z Biblii jako głównej księgi wiary. Różni je interpretacja ksiąg Ad 1. Żydzi interpretują Biblię przez Talmud stąd ...

Aktywnośćszatan w świecie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia duchowości
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

Aktywność szatan w świecie Nie ma zła bez osoby, która jest formą zła, dlatego szatan jest podmiotem osobowym dla zła moralnego. Występuje jako kusiciel, podżegacz, oskarżyciel bezwzględny, jest okrutny, zajadły, niszczyciel, kłamca, morderca. Jego działanie ma charakter relacyjny względem świata. ...

Encyklika Jana Pawła II - Evangelium Vita

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia duchowości
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1155

ncyklika Papieża Jana Pawła II Evangelium Vita Człowiek jest powołany do pełni życia, polegającej na uczestnictwie w życiu samego Boga. W tym wyraża się wielkość i ogromna wartość ludzkiego życia. Ewangelia życia przekazana przez Chrystusa wzbudza odzew w sercu każdego człowieka, który dzięki świat...

Zło osobowe- szatan-upadły anioł

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia duchowości
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1610

Zło osobowe- szatan - upadły anioł: Wypowiedzi Pisma świętego Starego i Nowego Testamentu (przeciwnik Chrystusa, przeciwnik chrześcijan) W księgach Pisma Świętego Starego Testamentu jest mowa o duchowych mocach Bożych, wspierających i oskarżających, nagradzających i karzących, co z czasem rozwinęło...

Łaska w stanie pierwotnym

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia duchowości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

Łaska w stanie pierwotnym najważniejszym darem udzielonym przez Boga człowiekowi pierwotnemu była łaska świętości nadprzyrodzonej (wspólnota z Bogiem). Człowiek mógł i rzeczywiście odrzucił przyjaźń Boga zaoferowaną mu przez Boga. łaska Boga wyrażała się przez świętość i sprawiedliwość. Rzeczywisto...

Człowiek jako jedność duszy i ciała

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia duchowości
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1575

człowiek jako jedność duszy i ciała Jedność człowieka w Piśmie Świętym W Piśmie Świętym człowiek widziany jest pod kątem swojej relacji do Boga. ta relacja decyduje o istocie człowieka i jego powołaniu. W ST naród wybrany ma obowiązek kochać Jahwe całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkic...

Człowiek jako obraz Boży

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia duchowości
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1911

człowiek jako obraz Boży Zagadnienie obrazu w teologii nauka o człowieku jako obrazie Boga stanowi rozwiniętą antropologię teologiczną o charakterze systematycznym. Według tej nauki obraz Boga w człowieku przejawia się najpierw w jego osobowej relacji do Boga, w jego panowaniu nad światem i odpowie...

Człowiek jako stworzenie, człowiek jako osoba

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia duchowości
Pobrań: 42
Wyświetleń: 854

Człowiek jako osoba Podobieństwo człowieka do Boga wyraża się przez osobowy charakter bytowania. Od pierwszych chwil swojego istnienia człowiek jest wezwany do samookreślenia i samoświadomości . Są dwa elementy określające osobowość ludzką. Człowiek najpierw stwierdza swoją odrębność w stosunku do ...

Człowiek jako stworzenie, ewolucjonizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia duchowości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

Ewolucjonizm Istotna treść opisu biblijnego Pismo święte stwierdza że człowiek został stworzony przez Boga jednym aktem. Pismo święte nie chce informować jak człowiek został stworzony ale że człowiek został stworzony. Człowiek w całej swej naturze zawdzięcza swe istnienie stwórczemu działaniu Boga....

Obraz Boży w antropologii teologicznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia duchowości
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805

obraz Boży w antropologii teologicznej Obraz Boży a natura ludzka Człowiek w swej naturze jest ukierunkowany na Boga i tylko we wspólnocie z Bogiem może być prawdziwym człowiekiem. Podstawowym aktem natury człowieka jest akt religijny. Człowiek ujmowany jest zawsze w swojej relacji do Boga, odniesi...