Teologia duchowości - strona 2

note /search

Człowiek jako stworzenie, pochodzenie człowieka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia duchowości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1176

złowiek jako stworzenie, pochodzenie człowieka Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, stworzył mężczyznę i niewiastę. Człowieka został stworzony w swojej własnej naturze: zawiera w sobie świat duchowy i materialny. Człowiek jako jedyne stworzenie jest zdolny do poznania i pokochania s...

Stan pierwotny człowieka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia duchowości
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1323

stan pierwotny człowieka Pierwszy człowiek został stworzony jako bardzo dobry. Od początku człowiek żył w takiej przyjaźni ze swoim Stwórcą i w takiej harmonii z samym sobą i ze stworzeniem, które przewyższa jedynie chwała nowego stworzenia w Chrystusie. Pierwszy rodzice zostali obdarowani łaską uś...

Drugi opis stworzenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia duchowości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

Drugi opis stworzenia Rdz 2,4b-25 Drugi opis stworzenia wychodzi od obrazu ziemi pustynnej, pozbawionej roślin i zwierząt. Autor księgi ukazuje kolejno pewne obrazy aby wyrazić sens i istotę ludzkiego życia. Dopóki na ziemi na ziemi nie ma ludzi, jest ona pustkowiem. Bóg lepi człowieka z prochu zie...

Miejsce teologiczne wiary w stworzenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia duchowości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

miejsce teologiczne wiary w stworzenie Stworzenie i zbawienie w ich wzajemnych relacjach Opisy stworzenia świata zawarte w Piśmie Świętym mają na celu ukazanie istoty stworzenia, jego relacji do Boga oraz dziejów zbawienia ludzkości. Prawda o dziejach stworzenia jest nierozerwalnie powiązana z praw...

Nauka o grzechu pierworodnym

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia duchowości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1358

nauka o grzechu pierworodnym Pojęcie grzechu pierworodnego Pierwszy grzech człowieka polegał na tym, że człowiek kuszony przez diabła, przestał ufać Stwórcy i nadużywając swojej wolności okazał nieposłuszeństwo przykazaniu Bożemu. Popełniając ten grzech, człowiek przedłożył siebie nad Boga, a przez...

Nauka o stworzeniu w Starym Testamencie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia duchowości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

nauka o stworzeniu w Starym Testamencie Teologiczne treści Rdz 1-3 Księga Rdz 1-3 zawiera różne warstwy tradycji: kapłańskiej (Rdz 1-2,4a) i jahwistycznej (Rdz 2,4b-3,24). Przejście od jednej tradycji do drugiej dostrzegalne jest w zmianie...

Nieśmiertelność - krótkie opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia duchowości
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

Nieśmiertelność Pierwotny plan Boży wobec człowieka wykluczał śmierć. Śmierć weszła w świat przez grzech (Rdz 2,17;3,19; Rz 5,12). Człowiek w planie Boga był przeznaczony do prawdziwego, nieprzemijającego życia (Rdz 2,17;3,19) W religii I...

Opis upadku i zapowiedź zbawienia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia duchowości
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Opis upadku i zapowiedź zbawienia Rdz 3 Opis księgi rodzaju rozpoczyna się od podkreślenia roli węża w całej historii upadku, jako stworzenia, jego inteligencja znacznie przekraczała inteligencję człowieka. Nie chodzi tutaj o zwykłego węża ...

Stworzenie w ujęciu systematycznym

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia duchowości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

stworzenie w ujęciu systematycznym Bóg stwarza poprzez słowo „Bóg powiedział: niech się stanie”- autorzy natchnieni wyrażali przekonanie że całe stworzenie dokonało się przez słowo. Hebrajskie słowo „dabar” etymologicznie oznacza że w Bogu ukryta jest moc stwarzania. Motyw ten nie wywodzi się z mit...

Temat zbawienia w innych tekstach starotestamentalnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia duchowości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Temat zbawienia w innych tekstach starotestamentalnych Iz 40-55 - przedstawia stworzenie w perspektywie zbawczej. Autor natchniony utwierdza wiarę, że to właśnie Jahwe stworzył i wybrał Izraela. Stworzenie jest objawieniem się mocy zbawczej Boga Izraela. Am 4,12 - stwórcze działanie Boga jest pods...