Stworzenie w ujęciu systematycznym

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stworzenie w ujęciu systematycznym - strona 1 Stworzenie w ujęciu systematycznym - strona 2

Fragment notatki:

stworzenie w ujęciu systematycznym Bóg stwarza poprzez słowo „Bóg powiedział: niech się stanie”- autorzy natchnieni wyrażali przekonanie że całe stworzenie dokonało się przez słowo. Hebrajskie słowo „dabar” etymologicznie oznacza że w Bogu ukryta jest moc stwarzania. Motyw ten nie wywodzi się z mitologii naturalnej, gdyż zwrot ten pojawia się późno. Słowo Boga nie jest mocą natury ale sposobem działania Boga, który jest Osobą. Człowiek jest partnerem dialogu z Bogiem. Bóg jest tym który udziela się w słowie człowiekowi, człowiek jest zaś tym który albo przyjmuje to słowo albo odrzuca. Słowo Boga to przewyższanie Boga nad wszelkim stworzeniem. Słowo przedstawia wolę Boga. Stworzenie jako dzieło Boga Trójjedynego Przyczyną sprawczą stworzenia są w równorzędnym stopniu Ojciec, Syn i Duch Święty (Sobór Laterański IV). Stworzenie jest zatem wspólnym dziełem całej Trójcy. Wskazują na to relacje zachodzące wewnątrz Trójcy. Ojciec oddaje się całkowicie Synowi w Duchu, to akt stwórczy należy rozumieć w tym Trynitarny komunikowaniu się. Syn jest obrazem Ojca a w konsekwencji tego wszystkiego c od Niego pochodzi w Duchu Świętym, a zatem wszystkiego co stworzone. Wspólne dla Trójcy Świętej dzieło stworzenia sprawia, że miłość, która tworzy wiekuistą wspólnotę Osób Boskich, udziela się na zewnątrz wszystkim stworzeniom, ale jednocześnie całe stworzenie jest całkowicie różne od Trójcy. Dzieło Trójcy Świętej stworzenia świata jest całkowicie wolne i wypływa z dobroci Boga. św. Augustyn kreślił to wspólne dzieło, że stworzenia świata dokonuje „Ojciec i Syn i Duch Święty”. Dzieła stworzenia dokonują nie kolejno po sobie, ale równoważnie względem siebie. Motyw stworzenia Stworzenie jest aktem wolności Boga, wynika z całkowitej doskonałości Boga, w którym nie ma żadnego braku. Bóg nie potrzebuje świata dla swej doskonałości. Stworzenie nic nie wnosi do doskonałości Boga, jest aktem całkowitej bezinteresowności. Świat zaistniał ponieważ Bóg w swojej wolności chciał jego istnienia. Stworzenie nie jest kaprysem Boga, ale motywem zaistnienia świata jest Jego miłość. Cel istnienia świata: chwała Boża Bóg stworzył świat aby dać mu udział w chwale i miłości Boga. celem stworzenia jest zatem udział w chwale Boga. świat widzialny ukazuje obecność i boskość Boga niewidzialnego. Stworzenie oddaje chwałę Bogu po prostu istniejąc (chwała obiektywna - gloria obiectiva), lub przez dzieło istot rozumnych i wolnych (chwał subiektywna - gloria subiectiva). Chwała Boża w Nowym Testamencie ma charakter chrystologiczny, Jezus Chrystus jest Objawieniem się chwały Bożej. Oddawanie chwały Bogu najpełniej realizuje Chrystus, uwielbiając Ojca. Chwała Boża w stworzeniach objawia się w różnych stopniach doskonałości. Skutkiem grzechu pierworodnego była utrata chwały Bożej. Człowiek jako obraz Boga oddaje chwałę Bogu przez otwartość na Boga. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz