Teoria dogmatyczna - opis i ważne zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria dogmatyczna - opis i ważne zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:


ważniejsze zagadnienia z książki  ks. Warzeszaka: „Człowiek w obliczu Boga i pośród stworzenia” 1) Nauka o stworzeniu w Piśmie Świętym  Rdz 1 Rdz 2 - dokument kapłański - Elohim - ma teologiczną głębię - podział na dni, uporządkowanie chaosu - dni oddzielone przez czyny zbawcze - człowiek - najdoskonalsze stworzenie - porządek bytów ma sens teologiczny - najdalej Boga jest chaos, najbliżej - człowiek - uporczywe "Elohim" : wyeksponowany związek  odniesienia stworzenia do Boga - świat istnieje mocą relacji do Kogoś innego - stworzenie ma pozytywną wartość w oczach Boga  (6x "było dobre") - Bóg stwarza przez słowo - człowiek jest zarządcą rzeczy stworzonych,  powinien troszczyć się o nie - opis jahwistyczny - Jahwe - forma starsza, cieplejsza - stworzony człowiek, a wokół niego świat (raj) - człowiek częściowo stworzony z ziemi, a  częściowo z boskiej mocy - Bóg sam przygotowuje mu raj - jednak szczytem szczęścia jest przyjaźń człowieka  z Bogiem - życie Adama było samotne, Bóg wypełnia tą pustkę  - stwarza kobietę (z jego żebra) - opis kończy się aluzją do małżeństwa 2) Kosmogonie pozabiblijne a oryginalność nauki biblijnej Połowa XIX w. - znaleziono w ruinach Niniwy tabliczki gliniane, dawne poematy mitologiczne. Wg nich  człowiek został zrobiony z gliny zmieszanej z ciałem i krwią zabitego boga We. Miał powstać po to, aby  odciążyć bogów w ich ciężkiej pracy. Nie ma tu różnicy między bogami a rzeczami materialnymi.  Natomiast w opisach biblijnych Bóg ukazany jest jako transcendentny, jako byt osobowy. Stwarza słowem o  wolą stwórczą. Żadne stworzenie nie stawia Mu oporu. To jest opis oryginalny. Bóg w swej wszechmocy  powołuje wszystko do stworzenia. 3) Stworzenie świata a ewolucja -   ewolucjonizm materialistyczny  - wieczność materii -   ewolucjonizm umiarkowany  - ewolucyjny rozwój świata Bóg stwarza świat, podtrzymuje go w istnieniu. Ale nie ma w biblii tego, w jaki sposób, jak rozwija się  świat. Św. Tomasz dowodzi, że gdyby materia była jedyną rzeczywistością, albo absolutem, musiałaby być  całkowicie sprzeczna w sobie. Ale taka być nie może. 4) Stworzenie w innych tekstach starotestamentalnych Deuteroizajasz  (Iz 40-55) Izajasz przekonuje, że to Jahwe stworzył lud Boży, że trzeba o tym pamiętać. Ze  świadomości wybrania należy czerpać zaufanie do Jahwe w trudnych chwilach prześladowań, trudów. Amos  - widzi w stwórczym działaniu Boga dowód na to, że zachowuje On też moc nad Izraelem oraz innymi  ludami.  Jeremiasz  - zapowiada stworzenie nowego wiecznego przymierza.

(…)

… wszyscy jesteśmy grzesznikami; grzech pierworodny a potem grzechy osobiste pogarszają
naszą sytuację, tylko łaska Zbawiciela może nas wybawić od potępienia.
-> św. Tomasz - odróżnił wymiar formalny i materialny grzechu pierworodnego
-> Luter - niemoc czł. do sprawiedliwości przed Bogiem; radykalne zepsucie natury człowieka; grzech
pierworodny to złe postępowanie
-> prawosławni - grzech jest grzechem osobowym, a nie z natury. jest aktem woli
-> wypowiedzi przedtrydenckie o grzechu pierworodnym
I kanon: śmierć Adama nie wynikła z jego natury lecz była karą za grzechy
II konieczność łaski dla upadłego człowieka
III nie istnieje stan pośredni między niebem piekłem; grzech pierworodny: brak wolności, śmierć duszy
-> Sobór Trydencki
- grzech jedynie osłabił naturę człowieka
- konieczność udziału Chrystusa w naszym zbawieniu
- obecnej sytuacji dał początek jeden grzech
- chrzest jest konieczny aby osiągnąć życie wieczne
- pożądliwość to coś naturalnego, to skłonność do zła, osłabienie woli człowieka
-> dla M. Flicka i Z. Alszeghiego
grzech pierworodny był aktem opcji fundamentalnej, pierwotnego wyboru; może to przyjąć 2 kierunki:
skierowanie ku Bogu albo ku człowiekowi
-> ujęcie K. Rahnera
pierwszy grzech…
… darem wewnątrzboskiej miłości.
Tradycja Kościoła podejmuje temat stworzenia świata przez Trójcę Świętą.
Pierwsze wzmianki o Duchu Świętym daje św. Ireneusz. Ojcowie Kapadoccy (IVw.) podtrzymują, że Logos
jest Stworzycielem świata.
św. Augustyn - trynitarny charakter aktu stwórczego Boga od str stworzenia. Wszelkie rzeczy stworzone
mają strukturę trynitarną.
-> Bóg stwarza przez Słowo
umacnia to osobowy…
… poddane były woli, wola
rozumowi, a rozum łasce Bożej
->"status viae" pierwszego człowieka: znajdował się on na drodze do pełni samorealizacji
22) Grzech pierworodny
w ST:
- mężczyzna i kobieta popełnili grzech wspólnie, bo jego moc okazała się zaraźliwa
- pójście za pokusą, za własną mocą, nieposłuszeństwo wobec Boga, odepchnięcie Go jako Prawdy
- skutkiem jest utrata łaski, pierwotnej świętości
w NT…
… wolności
człowieka
- Chrystus toczył walkę z szatanem, poprzez cierpienie Chrystusa traci on swoją władzę
- pozostawiono mu moc kuszenia ludzi, grzech jest pułapką szatana, jego zwycięstwem
- on chce podporządkować sobie ludzi
- inną formą jego działania jest opętanie
- zwycięstwo Chrystusa nad szatanem nie wyklucza, że przy końcu czasów wybuchnie jeszcze raz walka
- człowiek musi opowiedzieć…
…. Walka szatana dokonuje się w duszach ludzkich. Ale są też możliwe opętania. Biblia
dopuszcza wyrządzanie przez szatana fizycznego zła. Może on posługiwać się przecież elementami
stworzonymi. Napadom szatańskim poddani są szczególnie święci.
Szkodliwe skutki spowodowane przez współczesne praktyki czarów i kult diabła są też dowodem o istnieniu
szatana. Jedyną bronią przeciwko szatanowi jest oddanie…
… 'pneuma'. Rozważany jest tu byt człowieka w
świetle Boga. 'Duch' jako podtrzymywanie życia ze strony Boga. W NT ukazuje wizję człowieka mającą swe
źródło w nowości postaci Jezusa.
4 - patrystyka przednichejska
św. Justyn - człowiek cielesny - całościowy, który jest obrazem Bożym.
Tacjan - dusza jest nieśmiertelna ze swej natury, człowiek na obraz i Boże podobieństwo.
św. Ireneusz - cały człowiek cielesny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz