Interpretacje śmierci Chrystysa i zbawienie w teologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Interpretacje śmierci Chrystysa i zbawienie w teologii - strona 1 Interpretacje śmierci Chrystysa i zbawienie w teologii - strona 2 Interpretacje śmierci Chrystysa i zbawienie w teologii - strona 3

Fragment notatki:


II. Główne interpretacje śmierci Chrystusa i pojęcia zbawienia w teologii (najważniejsze modele soteriologiczne ) Sposoby interpretacji dzieła zbawienia a zwłaszcza śmierci Chrystusa, są różne na wschodzie i zachodzie.
Wschód:
Metafizyka i filozofia grecka kładą nacisk na wcielenie ( samo wcielenie decyduje o zbawieniu) Bóg jest synonimem doskonałości , życia i nieśmiertelności. Stworzenie - byt przechodzi: to co śmiertelne, niedoskonałe, przemijające. Niedoskonałość świata tkwi w samej strukturze bytu. Odkupienie: to wejście stworzenia w świat Boży, przedstawienie przez Boga. Dlatego punktem kulminacyjnym jest wcielenie- Bóg wkracza w świat stworzony i w ten sposób go zmienia.
Według wschodu sam fakt, że Bóg zstąpił do stworzenia wystarcza do zbawienia. Nie ma mowy o krzyżu człowieka jest on tylko widzem a nie uczestnikiem. Zachód: Tu występuje etyczno - prawny nacisk na mękę i śmierć Chrystusa. Świat jest niedoskonały nie, dlatego, że zło tkwi w naturze ontologicznej bytu, ale wzięło się z ludzkiego grzechu i nadużywania wolności. Ten grzech zburzył porządek natury. Jeśli jest grzech to i potrzebne jest zadośćuczynienie czyli zasługa i wynagrodzenie ofiarowane Bogu. Aby przywrócić właściwy porządek świata. Syn Boży zostaje posłany na ziemie i przez swoją śmierć w sposób zastępczy ma przeprosić Boga za zło człowieka, gdyż człowiek nie może przeprosić w sposób godny. Podstawą zbawienia jest męka i śmierć Chrystusa.
Modele soteriologiczne teoria rekapitulacji recapitulatio- czyli powrót do początku, zbawienie jako powrót do raju przed grzechem pierworodnym. Twórca św. Ireneusz z Lyonu. Chrystus jako drugi Adam przyszedł przywrócić porządek sprzed grzechu. Przywrócił harmonię i miłość z Bogiem. Maryja to nowa Ewa, która posłuchała dobrego anioła i przywróciła życie. Teoria wykupu z niewoli diabła Twórcy to: Orygenes, Św. Ambroży, Św. Hieronim, Św. Grzegorz z Nysy.
Nowy testament bardzo często porównuje stan człowieka po grzechu do niewoli w sidłach szatana zwłaszcza w pismach św. Jana. Chrystus przez swoją śmierć wykupił nas z tej niewoli, krew jego była ceną zapłaconą przez Boga w zamian za nową wolność, by uwolnić nas od szatana. Człowiek jest przedmiotem przetargu między Bogiem a szatanem. Człowiek jest skłonny do grzechu więc potrzebuje kogoś, kto go wyzwoli a tym kimś jest Jezus. Teoria nadużycia władzy przez szatana Popierali ją: Św. Augustyn, Św. Leon Wielki, Św. Grzegorz Wieki
Bóg zawarł pakt z szatanem, że ludzie grzeszni zostają wydani na władzę szatana. Szatan nadużył władzy, bo spowodował śmierć niewinnego Jezusa, który był bezgrzeszny. Dlatego poprzednie przyzwolenie przestało obowiązywać. Po przez Jezusa ludzie zostają wyzwoleni z mocy szatana. Głoszono to do średniowiecza, odrzucił to Anzelm z Cantenbury.

(…)

… zostali zbawieni i dorośli do poznania prawdy.” Predestynacjonizm - jest to pogląd, że nie wszyscy zostaną zbawieni, potępiony na synodzie w ORANGE 1529r i na soborze trydenckim, który potępił poglądy Jana Kalwina.. Jest grupa wybranych, która będzie zbawiona a reszta będzie potępiona( taki pogląd przez pewien czas głosił św. Augustyn) Ze strony człowieka musi być konkretna odpowiedź na wezwanie do zbawienia Mk 16, 16 Chrystus jest sprawcą zbawienia dla wszystkich, którzy go słuchają.
Synod w QUIERSY 853 Chrystus był umęczony za wszystkich, ale nie wszyscy będą zbawieni ( nie korzystają z daru odkupienia).
Sobór TRYDENCKI 1547
Dobrodziejstwo jego śmierci , otrzymają tylko ci, którym zostają udzielone zasługi jego męki.
Łaska nie jest możliwa bez chrztu lub bez jego pragnienia.
Sakrament chrztu…
…, nie dla godności własnej, ale dlatego, iż są złączone z Osobą prawdziwego jednorodzonego Syna Bożego. Stamtąd przyjdzie sadzić żywych i umarłych Przy końcu świata. Wiedzieć potrzeba, iż świat ten ma się skończyć, (Mt. XXIV) i być zupełnie zniszczony potopem ogniowym, (II Piotr. III), który spali wszystko co jest na ziemi; i nie będzie już wtenczas ani dni ani nocy, ani zawierania małżeństw ani potrzeb doczesnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz