Teologia fundamentalna - strona 2

note /search

Ewangelizacja jako funkcja katechezy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 987

Ewangelizacja jako funkcja katechezy (PDK 20; 54-57) Katecheza włącza się w Nową Ewangelizację i jest skierowana do tych grup osób. W związku z nową ewangelizacja często mówi się o katechezie ewangelizacyjnej Wzorem dla tej katechezy może ...

Różnice między teologią a katechezą - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1260

Różnice między teologią a katechezą Element teologiczny (doktrynalny) Należy zwrócić uwagę na relacje między katechezą a teologią. Relacja ta zawiera pewne obciążenie, bo kiedyś dążono do podporządkowania działu katechezy całej katechezie. Punktem wyjścia jest zwrócenie uwagi, że cel katechezy m...

Charakterystyka i ocena modelu neoscholastycznego w katechetyce.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 931

Geneza, charakterystyka i ocena modelu neoscholastycznego w katechetyce. Modele katechetyczne Modele pochodzą z XX w. Niektóre z nich sięgają wieku XIX (trwają w przyzwyczajeniach nauczycieli religii) W niektórych dokumentach nie ma nawet śladu po tych modelach. Dlaczego powstają modele katech...

Geneza, charakterystyka i ocena modelu kerygmatycznego w katechetyce

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1225

Geneza, charakterystyka i ocena modelu kerygmatycznego w katechetyce. Model kerygmatyczny - po zakończeniu II wojny światowej widoczna jest wyraźna odnowa biblijna i liturgiczna - na rozwój modelu kerygmatycznego wpłynął jezuita austriacki Jung...

Nauczanie religii w szkole - akty prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1435

Akty prawa oświatowego i kościelnego regulujące nauczanie religii w szkole. Relacja nauczania religii oraz instytucji szkoły według PDK Źródła prawa oświatowego o nauczaniu religii: - Konstytucja art. 53 ust 3 - Konkordat art. 12 - Ustawa o...

Teologia fundamentalna - cuda

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1092

Rok III,sem.2 TEOLOGIA FUNDAMENTALNA Na podstawie wykładu ks.dr Marka Żmudzińskiego CUD jest znakiem empirycznym o charakterze nadzwyczajnym, który Bóg nawiązuje kontakt z człowiekiem, objawia nam zbawienia i wskazanie na różnicę Królestwa Boż...

Teologia moralna fundamentalna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

Teologia moralna fundamentalna. Wykład 16.02.2011. Wprowadzenie do teologii moralnej fundamentalnej. Niedoskonałość moralna Starego Testamentu. Element złorzeczeń i przekleństw. -...

Świadomość deklaracyjna Jezusa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

Świadomość deklaracyjna Jezusa Można zauważyć, w oparciu o Ewangelię, że Jezus określa siebie jako osobę ze szczególnym posłannictwem Bożym. Jezus cztery razy przyznaje się do tytułu Mesjasza: Mt 11, 3nn - uczniowie Jana pytają się, kim jest; Iz 35, 5nn Jezus odpowiada uczniom posługując się proro...

Apostołat

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1253

Apostolat (urząd apostolski) Jezus powołał apostołów ( apostolo - z grec. posłany) w liczbie12. Powołał ich na początku swojej publicznej działalności. Przez czas pobytu ziemskiego przygotował apostołów do pełnienia misji, jaka będą pełnić po Jego odejściu. Jezus udzielił im władzy (uprawnienia) o...

Chrystologia-wstępne zagadnienia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1071

Chrystologia Zagadnienia wstępne Nazwa Przez wieki przedmiot ten nazywał się apologetyką . W Polsce ten termin utrzymywał się zwłaszcza w środowisku warszawskim (KUL - teologia fundamentalna). Dyscyplina ta zajmuje się naukowym badaniem podst...