Nauczanie religii w szkole - akty prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauczanie religii w szkole - akty prawa - strona 1

Fragment notatki:


Akty prawa oświatowego i kościelnego regulujące nauczanie religii w szkole. Relacja nauczania religii oraz instytucji szkoły według PDK Źródła prawa oświatowego o nauczaniu religii:
- Konstytucja art. 53 ust 3
- Konkordat art. 12
- Ustawa o systemie oświaty z 1991 roku
- Rozporządzenie o nauczaniu religii z 1992 roku
- 2 razy wyrok Trybunału Konstytucyjnego
- Polskie Dyrektorium Katechetyczne: Relacja nauczania Religi w szkole jest relacją podporządkowania oraz autonomii;
Nauczanie religii powinno realizować cele szkoły. Władze oświatowe mają prawo hospitować i wizytować lekcje Religi w zakresie programu szkolnego i w zakresie metodyki, nie wolno ingerować w treść. Strona kościelna odpowiada za kadry + sprawy merytoryczne - wizytowanie i zatwierdzanie podręczników; Aktualny stan prawny nauczania religii w szkole: organizowanie lekcji religii, liczebność grupy, przedmiot alternatywny. Lekcje religii może organizować szkoła na życzenie rodziców do 18 roku życia uczniów lub samych uczniów po ukończeniu przez nich 18 roku życia; Wystarczy ustna deklaracja, prośba 1 osoby o lekcje religii. Za szczegóły lekcji religii odpowiada proboszcz. Nauczanie religii odbywa się w ramach planu zajęć(czyli nie na ostatniej lub pierwszej lekcji); Liczebność grupy  obowiązek zorganizowania lekcji religii jeśli w niej uczestniczy 7 osób, inaczej grupa między klasowa(7 osób) lub między szkolna(3 osoby);
Alternatywa: etyka  rodzice mogą wybrać religię, etykę lub nic;
Aktualny stan prawny nauczania religii w szkole: programy nauczania religii podręczniki katechetyczne, nadzór i wizytowanie lekcji religii Program i podręczniki zatwierdza strona kościelna i podaje do wiadomości Ministerstwa Oświaty; Strona Rosielna: biskup, przewodniczący Komisji Wychowania Katechetycznego; W danej diecezji obowiązują tylko te programy, które biskup sobie wybrał; chyba, że nie wybrał to obowiązują wszystkie; za sprawy katechezy w diecezji odpowiada biskup; 36. Prawa i obowiązki nauczycieli religii według aktualnego stanu prawnego Chyba to przespałam…;)
37. Tryb zatrudniania oraz kwalifikacje nauczycieli religii według aktualnego stanu prawnego Nauczyciel jest zatrudniany przez dyrektora. Musi mieć Misję Kanoniczną; misja jest dla konkretnej osoby i do konkretnej placówki; misja jest wydawana przez biskupa diecezji i może być cofnięta(jeśli misja została cofnięta, a lekcje mają się odbywać, to kościół ma zapewnić kogoś na to miejsce). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz