Katechumenat

Ewangelizacja jako funkcja katechezy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Piotr Tomasik
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

Wzorem dla tej katechezy może być katechumenat. Elementy, które są szczególnie inspirujące dla katechezy...

Sakramenty współczene - opis

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Hieronim Kaproń
 • Liturgika - sakramenty
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2996

katechumenatu czyli wspólnota dorosłych osób, które w ramach danej wspólnoty chrześcijańskiej słuchają nauczania...

Sakramenty współczene - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Hieronim Kaproń
 • Liturgika - sakramenty
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

katechumenatu czyli wspólnota dorosłych osób, które w ramach danej wspólnoty chrześcijańskiej słuchają nauczania...

Sakramenty współczesne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Hieronim Kaproń
 • Liturgika - sakramenty
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

katechumenatu czyli wspólnota dorosłych osób, które w ramach danej wspólnoty chrześcijańskiej słuchają nauczania...

Orygenes - życiorys i poglądy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1120

się wtedy męskości. Aż do 215 roku zajmował się katechumenatem, ucząc się ciągle sam; dla pogłębienia wiedzy...

Katechetyka fundamentalna - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Piotr Tomasik
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1806

ewangelizacja często mówi się o katechezie ewangelizacyjnej Wzorem dla tej katechezy może być katechumenat...

Chrzest - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

przygotowane, dlatego: 1° dorosły zamierzający przyjąd chrzest winien byd dopuszczony do katechumenatu i wedle...

Wstęp do sakramentów 2

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

wyrażają prawdę, że kandydaci ewangelizowani w okresie katechumenatu mają apostołowad i dawad świadectwo...