Orygenes - życiorys i poglądy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Orygenes - życiorys i poglądy - strona 1 Orygenes - życiorys i poglądy - strona 2 Orygenes - życiorys i poglądy - strona 3

Fragment notatki:

Orygenes (zm. około 253 r.) H. Crouzel, Orygenes , Bydgoszcz 1996.
H. U. v. Balthasar, Duch i ogień , Kraków - Warszawa 1995.
M. Szram, Chrystus - Mądrość Boża według Orygenesa , Lublin 1997.
H. Pietras, Orygenes , Kraków 2001.
J. Duda, Jeden świat czy wiele światów? Kosmologiczne podstawy doktryny Orygenesa , Siedlce 2008.
Orygenes urodził się około 186 r. w Aleksandrii, najprawdopodobniej w rodzinie chrześcijańskiej. Ojciec Leonides, obywatel rzymski, być może nauczyciel i katecheta, był znaczącą osobistością. Sam zajmował się nauczaniem syna, przekazując mu zarówno wykształcenie helleńskie, jak i biblijne. Nie znamy imienia matki, jedyne, czego dowiadujemy się o niej z Historii Euzebiusza z Cezarei, to to, że przerażona determinacją swego syna, w czasie prześladowań chrześcijan, gdy został skazany na śmierć jej mąż, a Orygenes postanowił nie odstępować go w męczeństwie, ukryła jego ubranie, chcąc zmusić go by pozostał w domu. Orygenes napisał list do Leonidasa wzywając do wytrwania w cierpieniu. Pisał: „Uważaj, byś za względu na nas nie zmienił swego zapatrywania”. Po męczeńskiej śmierci ojca majątek rodzinny został skonfiskowany, zaś 17-letni Orygenes podjął się zadania utrzymania matki i sześciorga młodszego rodzeństwa otwierając szkołę. Brak katechetów i sława młodego Scholarchy była tak wielka, że biskup aleksandryjski Demetrios, powierzył mu funkcję nauczyciela katechumenów. Orygenes sprzedał pozostałą po ojcu bibliotekę i bez reszty zatracił się w nowej misji. W tym czasie być może, pod wpływem młodzieńczej gorliwości, pozbawił się wtedy męskości. Aż do 215 roku zajmował się katechumenatem, ucząc się ciągle sam; dla pogłębienia wiedzy filozoficznej studiuje u słynnego w Aleksandrii Ammoniosa Sakkasa, ojca neoplatonizmu, późniejszego mistrza Plotyna. Reorganizuje szkołę katechetyczną powierzając nauczanie katechumenów i podstawowy cykl wykładów swemu uczniowi Heraklesowi. Wiele podróżuje: był jakiś czas w Rzymie „oglądać prastary Kościół”, gdzie spotkał się ponoć ze słynnym egzegetą i teologiem Azji Mniejszej, Hipolitem. Jeździł po Palestynie, Arabii, Grecji. Wszędzie szukał nowych rękopisów Pisma św., by poprawiać błędy w posiadanych odpisach, uczestniczył w synodach i dyskusjach teologicznych jako rzeczoznawca, raz nawet został zaproszony przez Julię Mameę, matkę cesarza Aleksandra Sewera do Antiochii, by wytłumaczyć jej zasady wiary chrześcijańskiej. Około 215 r. udało mu się odwieźć od gnozy Walentyna, bajecznie bogatego człowieka Ambrożego, który od tej pory, będzie nie tylko żył w jego wspólnocie, ale również zatrudni na jego potrzeby grupę stenografów, kopistów i kaligrafek. Orygenes prowadzi rozległe studia biblijne. Powstaje słynna

(…)

… męczarniami około 253 r. umiera. Dzieła:
Według Hieronima napisał około dwóch tysięcy traktatów, zaś Epifaniusz oblicza jego dorobek na około sześć tysięcy ksiąg. Zachowała się tylko część, większość w łacińskich przekładach Rufina.
Egzegetyczne:
Heksapla - pierwsza edycja „krytyczna” Pisma świętego: hbr., hbr. w transkrypcji alfabetu greckiego, przekłady: Akwili, Symmacha, LXX (Septuaginty), Teodocjana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz