Patrologia

note /search

Bazyli Wielki - życiorys

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Patrologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1771

Bazyli Wielki (ok. 330 - 379) Bibliografia: A. Żurek, Święty Bazyli Wielki, Kraków 2009. V. Desprez, Początki monastycyzmu, t. II, Kraków 1999. H. von Compenhausen, Ojcowie Kościoła, Warszawa, 1998, s. 71-82. B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia, Warszawa 1990, s. 395-404. Bazyli urodził się oko...

Akta męczenników scylitańskich z 180 r.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Patrologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Akta męczenników scylitańskich z 180 r. Za powtórnego konsulatu Presensa, a pierwszego konsulatu Klaudiana, dnia 17 lipca [180 r.] doprowadzono do sali sądowej w Kartaginie: Speratusa, Narsalusa, Cittinusa, Donatę, Sekundę i Westię. Prokonsul Sa...

Żywot świętego Ambrożego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Patrologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

Bibliografia: J. Pałucki, Święty Ambroży jako duszpasterz w świetle ekshortacji pastoralnych , Lublin 1996. J. Pałucki, Ambroży z Mediolanu , Kraków 2004. J. Jurkiewicz, Ambrozjańska koncepcja wolności religijnej w świetle relacji Ambrożego z Mediolanu z dworem cesarskim, Kraków 2006. K. Ilski, ...

Antoni Pustelnik i anachoretyzm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Patrologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938

Anachoretyzm (gr. anachoreo - wycofać się), jako model doskonalenia chrześcijańskiego, postulował porzucenie świata, życie na odludziu (na pustyni) oddane pracy, modlitwie i umartwieniu. Osoby praktykujące ten tryb życia nazywano anachoretami [od V wieku również eremitami (gr. eremos - opuszczony, ...

Apokryfy Nowego Testamentu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Patrologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1120

Apokryfy Bibliografia: Apokryfy Nowego Testamentu. Listy i Apokalipsy chrześcijańskie , red. ks. M. Starowieyski, Kraków 2001. Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie Apokryficzne, red. ks. M. Starowieyski, Kraków 2003. Apokryfy Nowego Testamentu. Apostołowie, red. ks. M. Starowieyski, Kraków 2007. ...

Atanazy Wielki - życiorys

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Patrologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

Atanazy Wielki (295-373) Bibliografia: H. von Compenhausen, Ojcowie Kościoła, Warszawa 1998. B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia, Warszawa 1990. Atanazy należy do generacji teologów...

Święty Augustyn - życiorys

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Patrologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1638

Augustyn (+430) E. Gilson, Wprowadzenie do nauki świętego Augustyna, tł. Z. Jakimiak, Warszawa 1953. G. Bardy, Święty Augustyn. Człowiek i dzieło, tł. Z. Kobylańska, Warszawa 1955. H. Marrou, Augustyn, tł. J. S. Łoś, Kraków 1966. P. Brown, Augustyn z Hippony, tł. W. Radwański, Warszawa 1983 . A. ...

Bardesanes, Karpokrates, Marcjon i Mani

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Patrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

Bardesanes Ostatni z wielkich gnostyków; urodzony w 154 roku i wychowany na dworze Abgara, żył w Syrii na przełomie II i III wieku. Początkowo zwolennik Walentyna. Później stworzył własny system, który zdaje się odchodzić od poprzednich koncepcji emanacyjnych i zapowiada już

Cyprian z Kartaginy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Patrologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

Cyprian z Kartaginy (+258) Ur. 200/210 w bogatej rodzinie kartagińskiej arystokracji. Otrzymał gruntowne wykształcenie retoryczne. Jako dojrzały mężczyzna około 245 przeżył nawrócenie na chrześcijaństwo pod dużym wpływem prezbitera Cecyliusza i ...

Cyryl Jerozolimski - życiorys

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Patrologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1001

Cyryl Jerozolimski (+387) Cyryl urodził się prawdopodobnie w samej Jerozolimie około 315 roku. Tam otrzy­mał gruntowne wykształcenie, szczególnie w dziedzinie literatury. Jego metoda egzegetyczna zapewne pochodzi ze szkoły antiocheńskiej. Jako młody człowiek wybrał życie ascetyczne i został mnichem...