Patrologia - strona 2

note /search

Didache - życiorys i poglądy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Patrologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Didache Bibliografia: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich , opr. M. Starowieyski, Kraków 1998. B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia , s. 143 nn. W 1873 r. metropolita Filoteos Bryennios odkrył w bibliotece Hospicjum św. Krzyża w Konstantyn...

Gnostycyzm - definicja nurtu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Patrologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

Gnostycyzm Bibliografia: G. Quispel, Gnoza , Warszawa 1988. H. Jonas, Religia gnozy , Liszki 1994. W. Myszor, Wstęp, w: Ewangelia Judasza , SAChSN 3, Katowice 2006. Źródła gnostycyzmu jako takiego nie są znane, chociaż dobrze zbadane jest p...

Grzegorz z Nazjanzu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Patrologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Grzegorz z Nazjanzu (Teolog) J.M. Szymusiak, Grzegorz Teolog, Poznań 1965. N. Widok, Physis w pismach Grzegorza z Nazjanzu. Studium z teologii patrystycznej, Opole 2001. N. Widok, Grzegorz z Nazjanzu, Kraków 2006. Grzegorz urodził się w 330 r. w Arianzos, niedaleko Nazjanzu, w zamożnej rodzinie c...

Grzegorz z Nyssy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Patrologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

Grzegorz z Nyssy (ok. 335 - 394) Bibliografia: E. Kotkowska, Pomyśleć świat jako całość według św. Grzegorza z Nyssy , Poznań 2003. H. von Compenhausen, Ojcowie Kościoła , Warszawa, 1998, s. 94-101. B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia ,...

Hieronim - życiorys i poglądy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Patrologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

Hieronim (+419) Bibliografia: J. Czuj, Św. Hieronim. Żywot - dzieła - charakterystyka , Warszawa 1954. J.N.D. Kelly, Hieronim. Życie, pisma, spory , tł. R. Wiśniewski, Warszawa 2003. T. Jelonek, Hieronim , Kraków 2003. Hieronim urodził się w 347 w Strydonie w Dalmacji (dzisiejsza Chorwacja) w bog...

Ignacy Antiocheński - życiorys

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Patrologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1050

IGNACY ANTIOCHEŃSKI Ignacy Antiocheński (+ ok. 107 r.) był drugim następcą św. Piotra na stolicy antiocheńskiej. Ignacy został aresztowany podczas lokalnego prześladowania w Antiochii, o którym skądinąd nic nie wiemy, po czym wraz z innymi więźniami, pod eskortą 10 żołnierzy, wysłano go do Rzymu. D...

Ireneusz z Lyonu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Patrologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Ireneusz z Lyonu (ok. +202) Najbardziej znaczący teolog II w. Urodzony około 130-140 r. w Azji Mniejszej. W młodości był uczniem Polikarpa ze Smyrny († 156). W swoim nauczaniu nawiązuje do małoazjatyckiej nauki „starszych” czyli prezbiterów, oraz do teologii Janowej i judeochrześcijańskiej. Za pano...

Leon Wielki - życiorys

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Patrologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

Leon Wielki (+461) K. Panuś, Święty Leon Wielki , Kraków 2005. Leon Wielki, Mowy, tłum. K. Tomczak, POK 24 (1958). J. Wójcik, Bóg wcielony. Tytuły chrystologiczne w Mowach Leona Wielkiego, w: Tysiąc imion Chrystusa, praca zbiorowa pod red. J. Pałuckiego, Lublin 1994, 117-133. Leon, pochodzący z ...

Judeochrześcijaństwo - definicja i doktryna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Patrologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Judeochrześcijaństwo Bibliografia: J. Danielou, Teologia judeochrześcijańska, Kraków 2002. F. Szulc, Struktura teologii judeochrześcijańskiej: studium metodologiczne w świetle badań J. Daniélou SJ, Kraków 2005. Judeochrześcijańskie elementy w literaturze patrystycznej, SACH 13 (1998). Termin ju...

Katecheza o chrzcie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Patrologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

Katecheza 19 (Mistagogiczna 1) Chrzest „ Najpierw weszliście do przedsionka kaplicy i słuchaliście zwróceni na zachód. Kazano wam wyciągnąć rękę i wyrzekliście się jakby obecnego szatana. Winniście wiedzieć, że figurę tego obrzędu mamy w starej historii. Gdy mianowicie okrutny, straszny tyran Farao...