Cyprian z Kartaginy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cyprian z Kartaginy - strona 1 Cyprian z Kartaginy - strona 2

Fragment notatki:

Cyprian z Kartaginy (+258) Ur. 200/210 w bogatej rodzinie kartagińskiej arystokracji. Otrzymał gruntowne wykształcenie retoryczne. Jako dojrzały mężczyzna około 245 przeżył nawrócenie na chrześcijaństwo pod dużym wpływem prezbitera Cecyliusza i przyjął sakrament chrztu. Cyprian będąc jeszcze katechumenem, uczynił ślub czystości, i dużą część swoich dóbr przeznaczył na działalność charytatywną. Około 248 r. mimo opozycji grupy kapłanów, z Nowatem na czele, przy dużym poparci wiernych został wybrany na biskupa rodzimej Kartaginy. Wkrótce po dojściu do władzy cesarza Decjusza (249 r.) rozpoczęło się okrutne prześladowanie chrześcijan. Cyprian pod wpływem sugestii części wiernych, ukrył się w pobliżu miasta, utrzymując z wiernymi kontakt listowny. Krok ten został źle przyjęty zarówno w Kartaginie, jak i w Rzymie, zaś sam Biskup musiał się później z niego tłumaczyć w kilku listach (Ep. 7; 14; 20). Po zakończeniu prześladowań podjął problematykę związaną z powrotem na łono Kościoła lapsi (upadłych). Ponieważ Cyprian odrzucił roszczenia części „wyznawców” ( confessores ), którzy domagali się, aby upadli zostali natychmiast przyjęci do społeczności wiernych (na podstawie listów pokoju - libelli pacis ), utworzyło się stronnictwo niezadowolonych z postępowania Biskupa z diakonem Felicissimusem na czele. Dołączyli do nich Nowat oraz 4 innych prezbiterów. Nowat wkrótce udał się do Rzymu, gdzie przyłączył się do schizmy Nowacjana. Na synodzie w Kartaginie odłączono ich od jedności z Kościołem i postanowiono, iż lapsi muszą oprócz nawrócenia odprawić surową pokutę. W niebezpieczeństwie śmierci mieli być pojednani z Kościołem i dopuszczeni do Eucharystii. Kartaginie w 252 r. wybrano opozycyjnego biskupa Fortunata. W 251 Korneliusz został wybrany biskupem Rzymu. W sporze o lapsi z Nowacjanem - rygorystą, był za łagodniejszym traktowaniem upadłych, możliwością ich powrotu i pokutą. Cyprian wspierał Konreliusza. W 252 wybucha w Kartaginie zaraza. Cyprian organizuje na dużą skalę pomoc dla potrzebujących, nie tylko dla chrześcijan. W 254 Stefan został wybrany Biskupem Rzymu. Dochodzi do sporu między biskupem Wiecznego Miasta i biskupem Kartaginy o ważność chrztu heretyków i o prawo Biskupa Rzymu do ingerencji w decyzje innych biskupów. Synody Kartagińskie z 255 i 256 r. opowiedziały się za nieważnością chrztu heretyków. W 257 r. wybuchło prześladowanie za cesarza Waleriana. Tym razem Cyprian nie uciekał. Został aresztowany i zesłany na pogranicze pustyni (Curubis). Z zesłania wspierał lisami między innymi wiernych skazanych na ciężki prace w kopalniach miedzi w Singus. W 258 r. sprowadzono go na powrót do Kartaginy, gdzie po przeprowadzonym nowym procesie został skazany na śmierć. Wyrok wykonano. 14.09.258 Cyprian został ścięty mieczem. Informują o tym

(…)

… z nawróceniem i przyjęciem chrztu.
O upadłych.
Napisany w 251 r. po zakończeniu prześladowań. Wzywa tych, którzy zaparli się wiary do surowej pokuty
Inne dzieła:
Że bałwany nie są bogami, Do Demetriana, Trzy księgi świadectw przeciw żydom do Kwiryna, Do Fortunata zachęta do męczeństwa, O postępowaniu dziewic, O modlitwie Pańskiej, O pożytku cierpliwości, O zazdrości i zawiści, O śmierci, O uczynności…
…: ofiara składana przez kapłana, powtórzenie ofiary Chrystusa na krzyżu.
Bóg udziela łaski, tak, jak udzielił łaski zbawienia, dzięki Męce Krzyżowej.
Jest jeden Kościół, depozytariusz łask przekazanych przez Jezusa. Cyprian umacnia rolę biskupa jako szafarza łask (przede wszystkim sakramentalnych) przekazanych przez Jezusa Apostołom. Jedność w Kościele to jedność z biskupem. Kościół…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz