Sakramenty współczesne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sakramenty współczesne - strona 1 Sakramenty współczesne - strona 2 Sakramenty współczesne - strona 3

Fragment notatki:


SAKRAMENTY WSPÓŁCZESNE Sakrament jest przede wszystkim wydarzeniem liturgicznym. Nie ma liturgii bez sakramentów. Nie ma sakramentów bez Liturgii. Bez liturgii sakramenty nie miały by zakorzenienia w człowieku. Sakrament potrzebuje liturgii Bez tego skierowania do ciała pozostałaby tylko ideologią. Sakramenty tworzą Kościół.
Sam Kościół jest sakramentem
Chrystus jest najpiękniejszym znakiem Boga - sakramentem. Z sakramentów płynie moc Kościoła
Analiza obrzędów - słowa, gesty, ryt.
Liturgia to nie jest tylko mówienie o Bogu to także acti symbolica. To wtedy Bóg działa, konkretna przestrzeń
Antropologiczny fundament sakramentu, codzienne doświadczenie człowieka. To co zewnętrzne ukrywa, to co jest wewnętrzne, ale wiara potrzebuje pewnego wyrazu, człowiek się najpełniej realizuje w relacji do innych, ciało jest znakiem wskazującym na całą ludzka osobę- cele urzeczywistniają się osobą „ TO JEST CIAŁO MOJE”- TO JESTEM JA CAŁY . Uwypukla to związek sakramentu z konkretnym wydarzeniem życia człowieka. Przełomowe momenty życia (narodziny, choroba, wejście we wspólnotę małżeńską) implikują ich religijną interpretację.
Współczesna teologia posługuje się słowem SYMBOL.
W starożytności - znak rozpoznawczy
Rozumienie symbolu przybliża nas do rozumienia sakramentu - złączenie z Chrystusem
Współcześnie teologia dzieli sakramenty na 3 grupy
Wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, eucharystia)
Sakramenty uzdrowienia (pokuta i pojednanie namaszczenie chorych)
Sakramenty w służbie komunii (święcenia, małżeństwo)
Chrystus prosakramentem. Wszystkie działania Boga zmierzały do komunii z człowiekiem, Bóg wychodzi z inicjatywą przymierza, podstawowym wymiarem jest stworzenie (akt ten ciągle trwa) Cały stworzony wszechświat jest znakiem Bożej Miłości, przymierze z Abrahamem, Mojżeszem zapowiadane przez proroków w osobie Jezusa Jahwe działa, wiąże się z wydarzeniem, osobami. W osobie Jezusa ta obecność osiągnęła swój szczyt Chrystus jest sakramentem obecności Boga.
w Jego osobie
w Jego działalności mesjańskiej
Misterium Paschalne
W osobie Jezusa Bóg objawia się cały.
MISTERION- SACTRAMENTUM - tajemnica uobecnia miejsca spotkania z Bogiem, sposób doświadczenia z Bogiem. W sakramentach znakach wziętych z ludzkich doświadczeń spotyka nas Chrystus i udziela Zbawienia.
W sakramentach dokonuje się osobowy związek nie ulega przedawnieniu. W sakramentach działa sam Chrystus, celebrans jest narzędziem.
Działanie Chrystusa było wypełnieniem planu Ojca. Tego planu, który w ciągu wieków był zapowiedziany. Chrystus zamknął te historię. Mówi się w teologii, że rzeczywistość ma następujące wymiary, aspekty:


(…)

… się w sakramencie jest zapoczątkowaniem ostatecznego wypełnienia, emancypacja Zbawienia
Zobowiązujący, obligatoryjny - przyjęcie danego sakramentu zobowiązuje nas do konkretnej postawy Kościół sakramentem zjednoczenia z Bogiem przez stała obecność Ducha Świętego. Kościół zyskuje sakramentalną strukturę związek Chrystusa z Kościołem ma charakter sakramentalny
Uwielbiony Pan jest obecny w Kościele przez swojego Ducha Kościół i Chrystus to jedno pozostając dwoma różnymi rzeczywistościami.
Kościół nie jest Chrystusem jest Jego znakiem. Kościół jest sakramentem dzięki Duchowi Świętemu, sakramentalny wymiar cechuje każdą działalność Kościoła.
Kościół jest miejscem sakramentów i ich podstawowym sprawującym i pierwszym podmiotem.
Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, inicjacja w różnych naukach więc może mieć…
… namaszcza olejem udzielając sakramentu Bierzmowania, później jest Eucharystia. Wtedy razem z dorosłymi chrzest otrzymywały dzieci. Dzieci małe nie mogły wyznawać wiary, w takim przypadku wystarczała wiara rodziców. Pierwsze świadectwo o chrzcie dzieci pojawiło się w III w. Chrzest był udzielany w dwóch dniach w WIELKĄ SOBOTĘ I ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO.
XII / XIII wiek sakramenty inicjacji chrześcijańskiej…

Obrzęd przyjęcia dzieci
Liturgia Słowa Bożego
Liturgia Sakramentu
Obrzędy wyjaśniające
Zakończenie obrzędu
Sakramentu Chrztu najlepiej udzielać w Niedzielę
Ad a) Rozpoczęcie
śpiew psalmu
procesja do zgromadzonych przy drzwiach Kościoła
kapłan wita zgromadzonych
pyta o wybrane imię dla dziecka
podkreśla świadomość wyboru bycia chrzestnym
kapłan czyni znak krzyża na czole dziecka
potem znak krzyża czynią…
… pomaga cała wspólnota. Jak kandydaci poszczą to wspólnota też.
Trzy sakramenty inicjacji chrześcijańskiej
Chrzest
Bierzmowanie / dopełnienie łaski chrztu
Eucharystia
ZORGANIZOWANY KATECHUMENAT
Signatio - znak krzyża na czole
Exufflatio - tchnięcie życia
Manus impositio - włożenie, nałożenie rąk.
To się zaliczało do obrzędu inicjacji.
Istnieją o tym świadectwa Hipolit Rzymski Tradycje Apostolskie 215 r…
… gdyż jest to mała Pascha Wymaga się osobistego nawrócenia dzieci.
Próby adaptacji pogańskich obrzędów. Proces inicjacji - wejście w tajemnicę Boga. Zbawienie jest darem Boga ma znaczenie społeczne. W pogaństwie sam walczy o Zbawienie i jest to sprawa indywidualna
Dwa fundamentalne akta inicjacji
wiara przyjmującego
sakramenty
wprowadza człowieka w nowy sposób życia
OMÓWIENIE CHRZTU DZIECI
Struktura nowego obrzędu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz