Katecheza - strona 2

Katechetyka fundamentalna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Piotr Tomasik
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1134

Katechetyka fundamentalna. Etymologia terminu katecheza. Katechetyka - naukowa refleksja...

Katechetyka fundamentalna - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Piotr Tomasik
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1806

Katechetyka fundamentalna. Etymologia terminu katecheza. Katechetyka - naukowa refleksja...

Struktura Katechizmu Kościoła katolickiego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Piotr Tomasik
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 987

katechetycznej wiele się wydarzyło:  2 synody biskupie: o ewangelizacji i o katechezie(1977);  publikacje...

Cyryl Jerozolimski - życiorys

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 938

Katechezy, które uczyniły jego imię nieśmiertelnym. W 351 roku pisze List do cesarza Konstancjusza. To pismo...

Etapy powstawania Ewangelii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1736

: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, istniała wcześniej przekazująca Ewangelie ustna katecheza...

Ewangelie synoptyczne - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1246

. Skąd te różnice? Hipoteza tradycji ustnej (J. Gieseler) W punkcie wyjścia tej hipotezy znajduje się katecheza...

Teologia pastoralna - wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

(etap prakseologiczny): − nauczanie (katecheza, orędzie, homilia, ewangelizacja) − uświęcanie − służba...

Paradygmat t. pastoralnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

(etap prakseologiczny): − nauczanie (katecheza, orędzie, homilia, ewangelizacja) − uświęcanie − służba...