Paradygmat t. pastoralnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Paradygmat t. pastoralnej - strona 1 Paradygmat t. pastoralnej - strona 2

Fragment notatki:


Paradygmat t. pastoralnej Etap eklezjologiczny:
− Vaticanum II o Kościele: lud Boży, wspólnota wspólnot
− dwubiegunowość:
▫ instytucjonalno-wspólnotowy
▫ bosko-ludzki
▫ urzędowo-charyzmatyczny
▫ powszechno-partykularny
W działaniu Kościoła wymiar ewangelizacyjny stanowi absolutną i nieodzowną podstawę. Ewangelizacja to zanoszenie Dobrej Nowiny do tych, którzy jej nie znają. Obecnie społeczeństwa chrześcijańskie zaczynają się zachowywać, jakby Boga nie było - konieczna jest więc nowa ewangelizacja. Działalność Kościoła jest zatem skierowana na zewnątrz ( ad extra ) do nieznających Chrystusa, jak również do wewnątrz ( ad intra ) i wyraża się we wspieraniu i odnawianiu życia ewangelicznego chrześcijan i ciągłego nawracania się; w tym też zaznacza się dwubiegunowość, dwuwymiarowość Kościoła. Definicja teologii pastoralnej: T. pastoralna jest nauką zmierzającą za pomocą analizy teologiczno-socjologicznej teraźniejszej konkretnej sytuacji Kościoła do wypracowania aktualnych modeli teologicznych, odpowiadających im imperatywów i programów działania, według których Kościół w tych konkretnych warunkach realizuje własną istotę, czyli wypełnianie misji pośrednictwa zbawczego. Duszpasterstwo - strategia całego Kościoła wypracowana dzięki naukowej refleksji, prowadząca do urzeczywistniania zbawczego dzieła Chrystusa w teraźniejszości.
Terminu „t. pastoralna” po raz pierwszy użył Piotr Kamizjusz. Jako samodzielna nauka istnieje od 1777 r. Funkcje Kościoła (etap prakseologiczny):
− nauczanie (katecheza, orędzie, homilia, ewangelizacja)
− uświęcanie
− służba (diakonia)
− integracja
− krytyka
− zabawa, ludyzm
− funkcje podstawowe: ▫ nauczanie
▫ liturgia                 koinonia (wspólnota)
▫ diakonia
Funkcje te są niezbywalne ;żadnej z nich nie może zabraknąć tam, gdzie urzeczywistnia się Kościół - są komplementarne. P.M. Zaulehner: w Kościele żyjącym jako wspólnota nauczanie jest głową, liturgia sercem, a diakonia rękoma.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz