Teologia Pastoralna

note /search

Teologia pastoralna - wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1155

Wstęp 1.      Przedmiot t. past. - życie i działanie Kościoła (Kościół w ruchu). 2.      Cel t. past. - refleksja Kościoła nad samym sobą w działaniu; b) formacja duszpasterzy − t. past. nazywana jest inaczej t. praktyczną − duszpasterzem w Kościele jest każdy wierny, nie tylko duchowni − Kości...

Teologia pastoralna - wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

Dwuwymiarowość Kościoła Struktura Kościoła jest swoiście dwuwymiarowa : urząd : − harmonia − ład − trwałość wspólnoty − stabilność − widzialność − odporność charyzmat : − dynamizm − autentyczność − brak skostnienia −

Teologia pastoralna - wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1022

Paradygmat t. pastoralnej Etap eklezjologiczny: − Vaticanum II o Kościele: lud Boży, wspólnota wspólnot − dwubiegunowość: ▫ instytucjonalno-wspólnotowy ▫ bosko-ludzki ▫ urzędowo-charyzmatyczny ▫ powszechno-partykularny W działaniu Kościoła wymiar ewangelizacyjny stanowi absolutną i nieodzown...

Teologia pastoralna - wykład 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

Przemiany społeczne jako kairos Kultura stabilna - społeczeństwo tradycyjne, dominowała w niej rodzina wielopokoleniowa, zawód dziedziczono po rodzicach, charakterystyczne było tępienie wszelkich zmian, brak dynamizmu i migracji (...

Teologia pastoralna - wykład 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1064

Duszpasterstwo a wartości Wielkim zadaniem dla Kościoła dzisiaj jest kształtowanie uświadomionego katolicyzmu; świadomego wyboru prowadzącego do dojrzałej wiary. Obecnie niestety istnieje niejednokrotnie wielki rozdźwięk pomiędzy słowami a ...

Teologia pastoralna - wykład 7

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

Zasady myślenia pastoralistycznego Trzy podstawowe płaszczyzny rozumowania w t. pastoralnej: ð     podstawy chrystologiczne: (Kościół jako jeden z etapów historii zbawienia; Chrystus jest prototypem pośrednictwa Kościoła) / F. Arnold: ...

Teologia pastoralna - wykład 9

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

Autonomia rzeczywistości ziemskich Αυτονομία - (gr.) samostanowienie, samodzielność prawna. Pojęcie zostało opracowane przez Sobór Watykański II: Wielu współczesnych ludzi zdaje się żywić obawy, aby ze ściślejszego połączenia ludzkiej...

Teologia pastoralna - wykład 10

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

Kościół a kultura Jest właściwością osoby ludzkiej, że do prawdziwego i pełnego człowieczeństwa dochodzi ona nie inaczej jak przez kulturę, to znaczy przez kultywowanie dóbr i wartości naturalnych. Gdziekolwiek więc chodzi o sprawy życia ludzkiego, tam natura i kultura jak najściślej wiążą się z so...

Teologia pastoralna - wykład 11

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896

TEOLOGIA PASTORALNA  (semestr zimowy)       Metody teologii pastoralnej a)      objawienie b)      nauki empiryczne c)      wyprowadzenie wniosków pastoralnych   kompendium doktryny społecznej Kościoła 25.10.2004 Rzym zawiera papieską...

Teologia pastoralna - wykład 12

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889

PLAN TEOLOGII PASTORALNEJ RAUTENSTRAUCHA (pierwszy projekt nowego przedmiotu)   wprowadzenie: -         opis Urzędu Pasterskiego -         obowiązki Urzędu Pasterskiego -         pojęcie teologii pastoralnej -         główne częśc...