Teologia Pastoralna - strona 2

note /search

Teologia pastoralna - wykład 13

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Zasady metodologiczne ZEWNĘTRZNE teologii pastoralnej : -objawienie - treść dotycząca Kościoła, misji Kościoła (Odkupienie), podstawowe prawdy wiary -nauki empiryczne - socjologia, psychologia, demografia   mówią o nich: 1)      Pismo Święt...

Teologia pastoralna - wykład 14

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Zasady metodologiczne WEWNĘTRZNE teologii pastoralnej: Zasada suwerenności Bożej - w działaniu Kościoła nie wolno zapominać, że Bóg w swoim działaniu zbawczym jest nadrzędny ; Bóg posługuje się Kościołem, ale to On zbawia człowieka. Ni...

Teologia pastoralna - wykład 15

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

PODZIAŁ TEOLOGII PASTORALNEJ       (wg Sekcji pastoralistów polskich) ogólna (fundamentalna) szczegółowa (nie ma zamkniętej listy zagadnień)   ANTROPOLOGIA PASTORALNA to duszpasterska troska Kościoła o człowieka.   a) misterium creationis - prawdy wypływające z tajemnicy stworzenia: -         pr...

Teologia pastoralna - skrypt (semstr zimowy)

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1855

TEOLOGIA PASTORALNA (semestr zimowy ) Metody teologii pastoralnej objawienie nauki empiryczne wyprowadzenie wniosków pastoralnych kompendium doktryny społecznej Kościoła 25.10.2004 Rzym zawiera papieską radę Justica et pax. Skier...

Teologia pastoralna - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2660

Wstęp Przedmiot t. past. - życie i działanie Kościoła (Kościół w ruchu). Cel t. past. - refleksja Kościoła nad samym sobą w działaniu; b) formacja duszpasterzy t. past. nazywana jest inaczej t. praktyczną duszpasterzem w Kościele jest każdy wierny, nie tylko duchowni Kościół rośnie ku nieskończ...

Wprowadzenie do teologii pastoralnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1659

WPROWADZENIE DO TEOLOGII PASTORALNEJ : Histroryczny rozwój t.p. A .Można wyodrębinić dwa zasadnicze okresy rozwoju: od powstania chrześcijaństwa do 1777r. i od 1777r. do XXI w. Do 1777r., była integralną częścią całej teologii i przechodziła te same co ona fazy rozwojowe. W chrześcijańskiej staroż...

Teologia pastoralna - wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

Podmiot duszpasterstwa Biorcą działań duszpasterskich jest człowiek (!!!) - nie jest on jednak przedmiotem. Podstawową metodą duszpasterską jest dialog. Podmiotem ww. działań jest cały Kościół i wszyscy jego członkowie. Aktywność duszpaster...

Pytania z teologii pastoralnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Grupa 1 Definicje, przedmiot materialny i formalny, specyfika t.p., metody Funkcje urzeczywistniania się Kościoła Zrzeszenia religijne miejscem urzeczywistniania się Kościoła Zagrożenia dla wiary i religijności ze strony świata Grupa 2 T.p. ...

Teologia pastoralna - wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

Metoda teologii pastoralnej             WIARA                      Objawienie, Pismo św., Tradycja,                                                                dokumenty Kościoła, teologia,

Duszpasterstwo chorych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Zadania duszpasterzy- ścisła współpraca kapłanów ze świeckimi pomocnikami charytatywnymi, zakonami i seminariami duchownymi; prelekcje dla duchowieństwa i świeckich; organizowanie dni chorych: spowiedź, komunia święta; udzieleniem błogosławieństwa...