Metafizyka

note /search

Pojęcie, przedmiot zadania teorii bytu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Metafizyka
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1666

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 2 stron. Pojęcie, przedmiot zadania teorii bytu Metafizyka posiada kilka nazw. Sam Arystoteles nazywał ją "filozofią pierwszą" (che próte filosofla). Grecki termin "filozofia" oznacza miłość mądrości.

Poznanie metafizyczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Metafizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1183

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 2 stron. Poznanie metafizyczne Przedmiotowy charakter metafizyki To, że filozofia tego nurtu ma charakter przedmiotowy znaczy tyle, że dotyczy realnie istniejącej rzeczywistości - jej przedmiotem nie jest ani jakiś oderwany od rzeczywistości świ...

Filozofia a religia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Metafizyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1407

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 2 stron. Filozofia a religia Religia i filozofia nie mają nic ze sobą wspólnego Problemy filozofii znajduje się na płaszczyźnie, która nie ma żadnych punktów wspólnych z płaszczyzną religii. Problemy religii nie są problemami filozofii, problemy...

Filozofia chrześcijańska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Metafizyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1379

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 2 stron. Filozofia chrześcijańska Filozofia chrześcijańska - ,, określenie to jest samo w sobie uzasadnione, nie należy go jednak błędnie rozumieć: nie powinno ono błędnie sugerować, jakoby istniała jakaś oficjalna filozofia Kościoła, gdyż wiara...

Historia metafizyki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Metafizyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1127

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 2 stron. Historia metafizyki Co leży u podstaw rzeczywistości? Odpowiedź na tak postawione pytanie sięga propozycji pierwszych filo­zoficznych rozwiązań filozofów z Miletu i Efezu, a więc: Talesa, Anaksyme- nesa, Anaksymandra, Heraklita, a późni...

Teorie Platona i Arystotelesa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Metafizyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1554

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 2 stron. Parmenides zaciążył swym racjonalizmem na stanowisku wszystkich nie­mal filozofów , szczególnie zaś na stanowisku Platona, pierwszego wielkiego twórcy systemu filozoficznego. Platon...

Przedmiot metafizyki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Metafizyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1295

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 2 stron. Przedmiotem metafizyki jest rzeczywistość realnego świata, poznawana jednak (mówiąc po platońsku) noetycznie, czyli w abstrahowaniu od wszel­ kich materialnych uwarunkowań, a skupieniu się poznawczym na tym czyn­ niku, dzięki któremu co...

Natura trzecich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Metafizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1134

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 3 stron. Natur trzecich jest niezliczona ilość. Natury te bowiem są tylko przed­ miotem myśli samego Boga. One (natury) są tylko possibile esse, bytami możliwymi, a tylko Bóg jest Necesse Esse, jako Istnienie Konieczne. Gdy Bóg udzieli swego ist...

Krytyka metafizyki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Metafizyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1323

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 2 stron. Krytyka metafizyki E. Morawiec, Odkrycie metafizyki egzystencjalnej , Warszawa 1994 Kartezjusz Matematyczną koncepcję wiedzy naukowej a także filozoficznej postulował rów­nież w XVII wieku Kartezjusz (Renę Descartes 1596-1650). Mając pe...

Locke-metafizyka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Metafizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1036

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 1 strony. Lock Wiek XVIII przynosi pogłębienie krytyki tradycyjnej metafizyki, przede wszystkim w pismach J. Locke'a, G. Berkeley'a, D. Hume'a i E. Kanta. J. Locke (1632-1704) przeciwstawił się staremu programowi filozofii przez zaprezentowanie ...