Pojęcie, przedmiot zadania teorii bytu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie, przedmiot zadania teorii bytu - strona 1 Pojęcie, przedmiot zadania teorii bytu - strona 2

Fragment notatki:

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 2 stron.
Pojęcie, przedmiot zadania teorii bytu Metafizyka posiada kilka nazw. Sam Arystoteles nazywał ją "filozofią pierwszą" (che próte filosofla). Grecki termin "filozofia" oznacza miłość mądrości. Cyceron przypisuje pierwsze użycie tej nazwy Pitagorasowi, który nazwany przez ucznia "mądrym" odpowiedział, iż jest jedynie "miłośnikiem mądrości". Metafizyka jest pierwszą filozofią, ponieważ mówi o najwyższych, czyli pierwszych racjach istniejącego świata. Nazwa "metafizyka" powstała przypadkowo. Andronikos z Rodos (+ 70 r. przed Chrystusem), porządkując dzieła Arystotelesa, traktaty omawiające problem bytu umieścił po traktatach fizykalnych i dlatego pierwsze z nich nazwał ta meta ta fizyka. Termin "metafizyka" miał więc początkowo sens redakcyjno-porządkujący, ale z biegiem czasu uzyskał także sens rzeczowy. Grecki termin meta rozumiano nie tylko jako "po" (post), lecz także jako "ponad' (super), stąd metafizykę nazwano nauką o rzeczywistości ponadzmysłowej i ponadfizycznej. Tak właśnie interpretuje ją Tomasz z Akwinu. W arystotelesowskiej Metafizyce występują trzy określenia filozoficznej wiedzy o bycie: w ks. I, stosownie do podziału sprawności, jest to wiedza teoretyczna, pierwszych przyczynach i zasadach bytu, czyli mądrość: w ks. IV jest to nauka o bycie jako takim, filozofia pierwsza, przeciwstawiona naukom szczegółowym; w ks. VI jest to nauka dotycząca substancji wiecznej i niezmiennej, i dlatego teologiczna. Arystoteles metafizykę nazywał również "teologią", ponieważ mówi ona o ostatecznych przyczynach świata, czyli o Bogu. Czasem używana jest również nazwa "ontologia" (ontologia), oznaczająca naukę o bycie, czyli o tym, co istnieje. Nazwę tę upowszechnił Christian Wolff (t 1754), który filozofię podzielił na ogólną i szczegółową. Filozofię ogólną nazwał właśnie ontologią . Współcześnie termin "ontologia" posiada również inne znaczenie: fenomenologowie ontologię rozumieją jako wstępną dyscyplinę filozoficzną mówiącą o możliwościach, natomiast niektórzy logicy (Leśniewski, Kotarbiński) przez ontologię rozumieją jeden z działów logiki formalnej - teorię przedmiotów. OKREŚLENIE Metafizyka, w ujęciu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu, jest nauką o bycie jako bycie oraz jego najwyższych, czyli ostatecznych przyczynach. Opis ten należy właściwie rozumieć. Przede wszystkim metafizyka jest nauką opartą na poznaniu racjonalnym, dlatego nie może być traktowana jako postawa człowieka wynikająca z motywów irracjonalnych, emocjonalnych, przeżyciowych itp. Przedmiotem tej nauki jest świat rzeczywisty, istniejący obiektywnie, a nie świat fikcji, byt6w intencjonalnych - wytworów ludzkiego umysłu, czystych możliwości czy hipotetycznych przypuszczeń.

(…)

… fenomenów i rzeczy w sobie. Metafizyka jest nauką o tym, co przekracza granice doświadczenia, co kryje się pod powłoką zjawisk, jest więc nauką o istotach rzeczy. Inni sądzą, że zadaniem metafizyki jest poznanie praw i obowiązków moralnych, a przede wszystkim poznanie Absolutu jako źródła porządku moralnego. Przedstawiciele skrajnego empiryzmu utrzymują, że metafizyka traktuje o tym, co jest niepoznawalne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz