Egzystencjalizm ateistyczny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzystencjalizm ateistyczny-opracowanie - strona 1 Egzystencjalizm ateistyczny-opracowanie - strona 2 Egzystencjalizm ateistyczny-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wyznaczniki egzystencjalizmu
• Wewnętrznie zróżnicowany nurt filozofii współczesnej, a
nie jednoznaczna doktryna społeczna
• Akcentuje punkt widzenia podmiotu działającego („ja
umrę”).
• Człowiek ujmowany w całej pełni („jesteśmy wrzuceni w
świat”).
• Wydobywa to, co najistotniejsze dla egzystencji (wolność),
aby ułatwić wybór egzystencji autentycznej.
• Protest przeciwko próbom uprzedmiotowienia człowieka
(przez systemy filozoficzne czy polityczne).
• Protest przeciwko unaukowieniu filozofii (nauka nie jest w
stanie wyjaśnić jednostkowej egzystencji).
Egzystencjalizm dzielimy na:
• Egzystencjalizm ateistyczny (Martin Heidegger, Jean-Paul
Sartre, Albert Camus)
• Egzystencjalizm teistyczny / chrześcijański (Gabriel Marcel,
Karl Jaspers, Emmanuel Levinas → filozofia dialogu)
MARTIN HEIDEGGER (1889-1976)
• Studia teologiczne, potem
matematyczne na uniwersytecie
we Fryburgu Bryzgowijskim.
Asystent Husserla, objął po nim
katedrę
• W 1933 roku wstąpił do NSDAP,
przyjął urząd rektora. Po
ustąpieniu był pod ścisłą kontrolą
NSDAP. Po zakończeniu wojny
odsunięty od nauczania. Jako
dydaktyk powraca na uniwersytet
dopiero w 1952 roku.
• Gł. dzieło: Bycie i czas (1927).
Język Heideggera:
„bełkot semantyczno-syntaktyczny” czy żywy język
filozofowania?
• Obwinia się go o brak
precyzji pojęciowej i
poetyzującą niejasność.
• Jego pisma zawierają
nowe terminy, a stare
pisane są w nowy
sposób – ze słynnymi
myślnikami (np.
„wrzuceni-w-świat”).
Ontologia fundamentalna
• Dotychczasowa metafizyka: czym jest
byt?
• Nie jest to pytanie podstawowe, bo
zakłada ono istnienie bytu.
• Bardziej fundamentalne pytanie: Co to
znaczy, że byt jest? Czym jest bycie
bytu?
• Odpowiedź nie jest prosta!
Zdefiniować bycia nie możemy, bo
każda definicja zaczynałaby się od
„bycie jest…”. Musimy poprzestać na
jego zrozumieniu, które jest nam dane,
gdy napotykamy jakiś byt. Jest on dany
ze swoim byciem. Jest to pierwotne,
przedpojęciowe wrażenie bytu.
Chodzi o dotarcie do
tego, co najbardziej
podstawowe w
ludzkim myśleniu
Analityka DASEIN
• Nie jesteśmy w stanie wprost
wyrazić bycia bytu, trzeba to robić
pośrednio: analizując konkretny
byt, który zadaje pytanie o bycie:
od człowieka (niem. Dasein –
jestestwo): „My jesteśmy
bytami, które należy
analizować”.
• Ontologii fundamentalnej należy
poszukiwać w analityce Dasein.
Heidegger spodziewał się, że w ten
sposób ujawni, czym jest bycie
bytu.
• Nie wychodzi poza te analizy,
dlatego często zalicza się go do
egzystencjalizmu.
Człowiek nie jest odrębną od świata
istotą
• Zdaniem Heideggera, Kartezjusz mylił
się postrzegając rzeczywistość jako
podzieloną na umysł i materię,
podmiot i przedmiot, wiedzącego i
wiedzę. Człowiek nie przygląda się
światu od zewnątrz. Stanowi
integralną część świata. Nasze
istnienie jest nie do wyobrażenia poza
jakimś światem.
• Nie jesteśmy w stanie sobie czegoś
uświadamiać, gdyby nie istniało coś w
rodzaju pola świadomości, czyli świat,
w którym coś się dzieje. Dlatego nasz
byt ma naturalnie światowy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz