Metafizyka - strona 2

note /search

Kant

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Metafizyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1764

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 3 stron. Kant Humowska forma krytyki metafizyki tradycyjnej znalazła bezpośredni wyraz w fi­lozofii Kanta (1724-1804). Sam zresztą Kant powie, iż nie kto inny, tylko Hume przebudził go z dogmatycznej drzemki i doprowadził do wniosku, że metafizy...

Pozytywizm - Comte

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Metafizyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1183

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 3 stron. Pozytywizm Przedstawiciele pozytywizmu, odrzucili koncepcję filozofii klasycznej, wedle któ­rej, filozofia jest wiedzą autonomiczną, posiadającą odrębny przedmiot badań od innych nauk, oraz posiada odpowiednio dostosowaną do niego metod...

Naukowość metafizyki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Metafizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 2 stron. Naukowość metafizyki wg prof. S. Swieżawskiego WAŻNOŚĆ NAUKOWOŚCI METAFIZYKI; PIERWSZEŃSTWO LOGOSU PRZED ETHOSEM Na podstawie rozważań poprzedniego rozdziału możemy już mieć pewne pojęcie o tym, czym być powinna metafizyka to mistyczna....

Warunki, które spełniać musi każda nauka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Metafizyka
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1232

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 2 stron. WARUNKI, KTÓRE SPEŁNIAĆ MUSI KAŻDA NAUKA Gdy Kant w swych Prolegomenach... zwraca się z wyrzutem do metafizyków i w przytoczonym przez nas już zdaniu zarzuca im, że na żadne dzieło nie można wskazać jak np. na Elementy Eu­klidesa i powi...

Sprawdzalność a poprawność logiczna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Metafizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 3 stron. SPRAWDZALNOSC A POPRAWNOŚĆ LOGICZNA Najogólniej powiedziawszy, sprawdzalność łączy się bardzo ściśle z pojęciem kontroli. "Wszelkie moje „posunięcia" na tere­ nie danej nauki muszą być takie, by dały się skontrolować przez każ...

Potrzeby i braki metodologiczne metafizyki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Metafizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 3 stron. POTRZEBY I BRAKI METODOLOGICZNE METAFIZYKI Wszystkie te zasady metodologiczne, dotyczące metafizyki, a w następstwie i teologii spekulatywnej, tkwią implicite w to mizmie jako w najzupełniej rozwiniętym systemie filozoficzno- teologiczn...

Empiryczne i intelektualne elementy w bazie metafizyki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Metafizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 2 stron. EMPIRYCZNE I INTELEKTUALNE ELEMENTY W BAZIE METAFIZYKI Jak zobaczymy w toku samego wykładu głównych tez metafi­ zyki ogólnej, u jej podstaw tkwią pojęcia dotyczące tzw. po­wszechnych właściwości bytu i

Nauka dziełem społecznym

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Metafizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 4 stron. WARUNEK PRZEKAZYWALNOŚCI; NAUKA DZIEŁEM SPOŁECZNYM Z wymienionych przez nas dwóch zasadniczych warunków naukowości danego systemu twierdzeń omówiliśmy najpierw sprawdzalność jako warunek z dwu przytoczonych istotniej­ szy. Pozostaje jes...

Metoda w metafizyce

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Metafizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 3 stron. Metoda w metafizyce Metoda naukowa jest zbiorem dyrektyw, dzięki którym jest osiągalny zamierzony cel - rezultat zabiegów poznawczych. Każda metoda koreluje zawsze z przedmiotem formalnym określonej dyscypliny. Posiadanie i stosowanie o...

Metoda w metafizyce - intelektualizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Metafizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 4 stron. Metoda w metafizyce W filozofii starogreckiej świadomie stosowana metoda filozoficzna pojawiła się dopiero u Sokratesa. Nie dawał on nigdy gotowe- go rozwiązania swym słuchaczom, lecz umiejętnie na nie naprowadzał podczas rozmowy. Sokra...