Metafizyka - strona 3

Rodzaje abstrakcji naukowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 931

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 3 stron. RODZAJE ABSTRAKCJI NAUKOWEJ Fizykalna, matematyczna i metafizyczna.(abstrakcja I, II i III stopnia) Abstrakcja fizykalna - występuje według Arystotelesa w uprawianiu nauk o przyrodzie. Jest ona czynnością umysłową tworzenia pojęć oraz ...

Separacja, zbieranie danych doświadczenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 4 stron. Separacja Separacja, podobnie .jak abstrakcja naukowa, fizykalna, matematyczna j metafizyczna jest operacją poznawczą o charakterze metodycznym, zmierzającym do dostarczenia odpowiedzi na pytanie, co znaczy być bytem? Jest procesem pros...

Transcendentalia a wartości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 4 stron. Transcendentalia a wartości W życiu codziennym odwołujemy się ciągle do wartości. Swą współczesną karierę pojęcie wartości rozpoczęło w XVIII wieku, najpierw w ekonomii, potem w filozofii i innych dziedzinach kultury, Problematyka aksjo...

Poznanie wartości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 3 stron. Poznanie wartości Pytanie o sposób istnienia wartości zazębiają się z epistemologicznym pytaniem o sposób ich poznawania. Również tutaj istnieje szereg możliwych stanowisk: agnostyczne, irracjonalistyczne, kognitywistyczne, skrajnie emp...

Byt-rzecz-istota-natura

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 2 stron. BYT - RZECZ - ISTOTA - NATURA B y t e m nazywamy jakiś konkret, o ile on istnieje, Nazwę otrzymujemy r z e c z, o ile dostrzegamy, iż istniejący byt jest ukonstytuowany w swej treści; ...

Zasada tożsamości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 3 stron. ZASADA TOŻSAMOŚCI Zasady Metafizyka klasyczna, jak każda dziedzina usystematyzowanego poznania, nie jest zespołem tylko pojęć i odpowiadających im terminów, lecz przede wszystkim zbiorem zdań opisujących w sposób sobie właściwy rzeczyw...

Byta a odrębność

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 973

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 2 stron. BYT A ODRĘBNOŚĆ To, co istnieje, jest nie tylko w sobie zdeterminowane, nie tylko stanowi jedność nie podlegającą podziałowi, ale nadto jest w stosunku do drugiego odrębne. Odrębność ujęta poznawczo stanowi treść metafizycznego, transce...

Byt a prawda

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 5 stron. BYT A PRAWDA Zasadniczo o „prawdzie” można mówić w trojakim sensie: o prawdzie logicznej , czyli prawdzie naszego poznania. Stanowi ona bardzo istotną cechę ludzkiego poznania wyrażanego w sądach. Sądy bowiem są szczytowym sposobem ludz...

Byt a dobro

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 3 stron. BYT A DOBRO Dobro pojawia się przede wszystkim jako jakiś byt będący przedmiotem ludzkich pożądań. W historii filozofii pojawiły się dwie wielkie koncepcje dobra: koncepcja platońska - postawił dobro na szczycie wszystkich swoich „idei...

Dobro a wartość

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 4 stron. DOBRO A WARTOŚĆ Niektórzy filozofowie współcześni (Husserl, Scheler, N. Hartmann) ostro odróżniają dobra, należące do porządku bytu, od w a r t o ś c i, które mają stanowić własną niezależną sferę. Taki pogląd na wartości można nazwać ...