Metafizyka - strona 4

Ontologiczne podstawa teorii upatrujących w złu pozytywny charakter

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 3 stron. Ontologiczne podstawa teorii upatrujących w złu pozytywny charakter Poznanie Rozumowanie takie byłoby słuszne, gdyby sposób naszego poznania był adekwatny do sposobu bytowania, gdybyśmy tak poznawali, jak rzeczy bytują. A właśnie

Byt a piękno

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 2 stron. BYT A PIĘKNO W języku codziennym słowem „piękno” oznacza się przedmioty, które budzą w odbiorcy estetyczne wrażenia upodobania. Zwykle wrażenia te są mocno zsubiektywizowane, bowiem to, co dla jednego

Istota i istnienie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 987

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 5 stron. ISTOTA I ISTNIENIE Podstawowe znaczenie w filozofii klasycznej orientacji arystotelesowskiej mają następujące teorie: złożenie bytu realnego z substancji i przypadłości, materii pierwsz...

Substancja i przypadłości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1008

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 4 stron. SUBSTANCJA I PRZYPADŁOŚCI Samo wyrażenie „substancja”, zapożyczone z języka łacińskiego ( substantia , od substare, czyli „stać u spodu”), znaczy w filozoficznym rozumieniu „bytowa...

Abstrakcja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 3 stron. Abstrakcja A r y s t o t e 1 e s. odziedziczył po swoim mistrzu rozróżnienie trojakiego stanu poznania (noeza, dianoeza i doksa) i zwrócił uwagę, że są to zasadniczo trzy stopnie intelektualnego poznania, jakby trzy stopnie abstrakcji, ...