Istota i istnienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota i istnienie - strona 1 Istota i istnienie - strona 2 Istota i istnienie - strona 3

Fragment notatki:

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 5 stron.
ISTOTA I ISTNIENIE Podstawowe znaczenie w filozofii klasycznej orientacji arystotelesowskiej mają następujące teorie: złożenie bytu realnego z substancji i przypadłości, materii pierwszej i formy substancjalnej, określenie relacji między tymi czynnikami przy pomocy aktu i możności. Pojęcie istnienia i istoty Pojęcie istnienia. Najpierw zauważmy, że słowo istnienie jest wieloznaczne. Występuje w pozafilozoficznych dziedzinach poznania, matematyce logice, w naukach empirycznych oraz w filozofii. W każdej z tych dziedzin poznania używane jest w innym znaczeniu. W poznaniu potocznym W języku potocznym wyrażenie istnienie nie występuje samodzielnie, ale zawsze jako istnienie czegoś. Na tej płaszczyźnie nie wnika się w to, czym jest istnienie przedmiotu, czy też, co znaczy, że przedmiot istnieje. Zwykle uważa się, że przedmiot wówczas istnieje, gdy ustali się jego obecność, gdy nastąpi jego uświadomienie się w bezpośrednich spostrzeżeniach. Istnieć w języku potocznym znaczy być obecnym. W języku nauk przyrodniczych . Sprawa z istnieniem w naukach przyrodniczych prezentuje się analogicznie jak w języku potocznym. Jeśli mówi się w nich o istnieniu, to zawsze jako istnieniu przedmiotu, nigdy natomiast nie stawia się problemu istnienia o istnienia. ,,Istnieć znaczy tu także być obecnym”. Jeśli się je charakteryzuje, to tylko przez wskazanie na sposób jego stwierdzenia. Pokazuje się, co należy czynić, aby wykazać czy istnieją ciała niebieskie o temperaturze jądra wyższej niż temperatura jądra słonecznego, co czyni lekarz chcąc stwierdzić, czy we krwi pacjenta istnieją bakterie.We wszystkich tych przypadkach należy odwołać się do empirii.
W matematyce. Słowo istnienie w matematyce rozumie się w następujący sposób: „ to istnieje, co jest niesprzeczne ”. Uważano, że każdy przedmiot matematyczny zdefiniowany w sposób nie prowadzący do sprzeczności, istnieje. Niesprzeczna definicja stanowiła o kryterium egzystencji „ Istnieje to, co daje się skonstruować ”. Kryterium istnienia jakiegoś przedmiotu jest nie tylko niesprzeczność, lecz nadto możliwość jego konstrukcji.
W filozofii nieklasycznej. W odróżnieniu od rozważań potocznych i rozważań w naukach szczegółowych, w filozofii chodzi o określenie istnienia jako takiego, jako swoistego komponentu tego, co istnieje. Nie mamy tu jednolitych rozstrzygnięć. W filozofiach nieklasycznych można spotkać sposoby rozumienia istnienia, wedle których istnienie jest cechą bytu realnego, oraz takie, wedle których nie jest cechą bytu, Poglądy, wyrażające myśl, że istnienie jest własnością bytu, prezentowali autorzy Logiki z Port-Royale . Podkreśla się, że zaczerpnęli je od Kartezjusza. Kartezjusz istnienie uważał za atrybut. Swój pogląd na ten temat wyraził w odpowiedzi na zarzuty Gassendiego. Pisał: „

(…)

… w tym świecie. Źródło problematyki istnienia stanowi Biblia Starego Testamentu. Myśl ta rozwinęła się w metafizykę istnienia za pośrednictwem Arabów, którzy przyjęli do swego Koranu koncepcję stworzenia świata i koncepcję Boga-Jahveh-Allah. I właśnie wśród mistyków wczesnego muzułmanizmu poczęto się głębiej zastanawiać nad stosunkiem stworzenia do Stwórcy i poprzez myślicieli arabskich, zwłaszcza zaś Awicennę…

ISTOTA I ISTNIENIE
Podstawowe znaczenie w filozofii klasycznej orientacji arystotelesowskiej mają następujące teorie: złożenie bytu realnego z substancji i przypadłości, materii pierwszej i formy substancjalnej, określenie relacji między tymi czynnikami przy pomocy aktu i możności. Pojęcie istnienia i istoty Pojęcie istnienia. Najpierw zauważmy, że słowo istnienie jest wieloznaczne. Występuje…
… jest nie tylko niesprzeczność, lecz nadto możliwość jego konstrukcji.
W filozofii nieklasycznej. W odróżnieniu od rozważań potocznych i rozważań w naukach szczegółowych, w filozofii chodzi o określenie istnienia jako takiego, jako swoistego komponentu tego, co istnieje. Nie mamy tu jednolitych rozstrzygnięć. W filozofiach nieklasycznych można spotkać sposoby rozumienia istnienia, wedle których istnienie jest cechą bytu…
…, że istnienie ujmmuje się poznawczo równocześnie z treścią, to jednak w stosunku do istoty ujmuje się je najpierw. Rozpoznanie istoty, tj, tego czym jest dana rzecz spostrzegana wymaga niekiedy szeregu zabiegów poznawczych. Stwierdzenie istnienia dokonuje się w sądach egzystencjalnych. Istota
To, co oznacza termin „istota”, jest definiowalne. Bowiem desygnat słowa „istota” sprowadza się ostatecznie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz