Forma substancjalna

Przedmiot metafizyki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

jest właśnie ich forma substancjalna. Ona to „powoduje", że Sokrates jest właśnie Sokratesem, a forma konia powoduje...

Albert Wielki - poglądy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

w niej uchwycić gatunkową doskonałość bytu. Forma substancjalna - pozwala nam uchwycić powstanie, rozwój bytu...

Rodzaje abstrakcji naukowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 931

, będące rezultatem połączenia się materii i formy substancjalnej. Jest podłożem dla tego wszystkiego...

Abstrakcja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

forma substancjalna). która jest racją bytowej tożsamości. jedności i niezmienności. mimo istniejących...

Teorie Platona i Arystotelesa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1162

konstytuującym bytowość (formie substancjalnej) odpowiada platońskiej idei. Słowem, to Arystoteles zwrócił...

Istota i istnienie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 994

w stosunku do materii substancjalnej to forma substancjalna nadaje sens treściowy całej substancji...

Pozytywizm, pneuma - pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Raniszewska-Wyrwa
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 973

odgrywał tę samą rolę co forma substancjalna u ucznia Platona, pneuma natomiast była pojmowana...