Separacja, zbieranie danych doświadczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Separacja, zbieranie danych doświadczenia - strona 1 Separacja, zbieranie danych doświadczenia - strona 2 Separacja, zbieranie danych doświadczenia - strona 3

Fragment notatki:

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 4 stron.
Separacja Separacja, podobnie .jak abstrakcja naukowa, fizykalna, matematyczna j metafizyczna jest operacją poznawczą o charakterze metodycznym, zmierzającym do dostarczenia odpowiedzi na pytanie, co znaczy być bytem? Jest procesem prostym, jest procesem złożonym z wielorakich czynności umysłowych Zbieranie danych doświadczenia Sądy egzystencjalne przeciwstawia się sądom orzecznikowym. Treścią sądu egzystencjalnego jest ujęcie samego istnienia przedmiotu. Mówi się "samego istnienia", bowiem w sądzie tym stwierdza się jedynie i wyłącznie istnienie przedmiotu. "Istnieje" znaczy tyle, że tak faktycznie jest obecne jako pewna rzeczywistość. Zaznaczyć tu należy, że istnienia nie stwierdza się oddzielnie od przedmiotu, od jakiejś treści, stwierdza się zawsze istnienie czegoś co istnieje.
"Jan jest uczony" i w sądach tych nie ma mowy o istnieniu, gdyż istnienie jest tu jakby uprzednio już stwierdzone. Sądy egzystencjalne, a konsekwentnie i zdania egzystencjalne, nie są sprowadzalne do sądów lub zdań orzecznikowych. Wynika to, z tego, że istnienie takiego lub innego przedmiotu nie jest jego cechą, lecz czynnikiem konstytuującym jego realność . Wyróżnia się:
sądy, w których bezpośrednio stwierdza się istnienie przedmiotu. rezultatem spostrzeżenia, zewnętrznego, i wewnętrznego. sądy, w których istnienie przedmiotu stwierdza się pośrednio, przy pomocy rozumowania, lub uprzedniej analizy pojęcia, lub też na mocy czyjegoś świadectwa. Są pierwszym zetknięciem poznawczym podmiotu z przedmiotem i jako taką mają charakter spontaniczny. Uzyskanie tych sądów w oparciu 0 doświadczenie zewnętrzne, dokonuje się tak, że w pierwszym etapie, rzeczy działają na zmysły poprzez swoje jakości zmysłowe, w drugim zaś umysł ujmuje te treści jako zdeterminowane, czyli istniejące pod jakąś formą. W pierwszym zetknięciu się podmiotu z przedmiotem, polegającym na syntezie poznania zmysłowego i umysłowego, byt jawi się jako konkretna treść istniejąca . Jest to jeszcze pojęcie bytu potoczne. Analiza treści danych doświadczenia Doprowadzić podmiot do uświadomienia sobie, czym jest byt, co znaczy być bytem, a więc do stworzenia takiego pojęcia bytu, które wyrażone w języku, można by było orzekać o każdym bycie realnym i bez względu na to, czy istnieje samodzielnie, czy nie samodzielnie. x istnieje
y istnieje
z istniej
Co znaczy być bytem?"
Czy być bytem znaczy być "x-em" (jakimś zwierzęciem), odpowiadamy, że nie, bowiem doświadczenie informuje nas, że istnieje "y", (Jakaś roślina) która nie będąc "x -em" (zwierzęciem), jest bytem;

(…)

…, obok porządku realnego i poznawczego. U Dunsa Szkota, "być bytem jako bytem" znaczyło być treścią, tak ogólną, że ujęta w nazwie daje się orzekać 0 wszystkim, co istnieje. W metafizyce klasycznej wersji egzystencjalnej, jak to widzieliśmy, "być bytem" znaczy być konkretną treścią o proporcjonalnym istnieniu". Mówi się tu ,,o istnieniu proporcjonalnym", bowiem przedmioty konkretne, należące nawet do jednych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz