Metafizyka klasyczna

note /search

Kant

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Metafizyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1764

jako "naukę o pierwszych zasadach poznania ludzkiego". Tak pojęta metafizyka klasyczna, według Chr. Wolffa...

Pozytywizm - Comte

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Metafizyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1183

nieco później E. Kant, zanegowali sens istnienia metafizyki klasycznej, atakując ją z pozycji właściwej...

Pojęcia na egzamin - SUBSTANCJA

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1001

, występujące jednak przede wszystkim w metafizyce klasycznej. Stworzone przez Arystotelesa, który używał...

Locke-metafizyka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Metafizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029

na jego stosunek do metafizyki klasycznej, uważa się za najbliższego pozytywizmowi logicznemu. Słynne jego ostatnie...

Pojęcia na egzamin - PSYCHOLOGIZM

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071

przede wszystkim w metafizyce klasycznej (arystotelesowsko-tomistycznej), przeciwieństwo atrybutu. Akcydens to taka cecha danej...

Opracowanie pojęć

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840

i doznawanie przyjemności to największy dar w życiu człowieka. Metafizyka klasyczna albo filozofia pierwsza (gr...

Poznanie wartości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Metafizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

i teorii wartości, pojęcie wartości pojawiło się późno. Realistyczna metafizyka klasyczna (tomistyczna...

Zasada tożsamości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Metafizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854

ZASADA TOŻSAMOŚCI Zasady Metafizyka klasyczna, jak każda dziedzina usystematyzowanego poznania...