Metafizyka klasyczna

Kant

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1400

jako "naukę o pierwszych zasadach poznania ludzkiego". Tak pojęta metafizyka klasyczna, według Chr. Wolffa...

Pozytywizm - Comte

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036

nieco później E. Kant, zanegowali sens istnienia metafizyki klasycznej, atakując ją z pozycji właściwej...

Pojęcia na egzamin - SUBSTANCJA

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Raniszewska-Wyrwa
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

, występujące jednak przede wszystkim w metafizyce klasycznej. Stworzone przez Arystotelesa, który używał...

Locke-metafizyka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1015

na jego stosunek do metafizyki klasycznej, uważa się za najbliższego pozytywizmowi logicznemu. Słynne jego ostatnie...

Separacja, zbieranie danych doświadczenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

się orzekać 0 wszystkim, co istnieje. W metafizyce klasycznej wersji egzystencjalnej, jak to widzieliśmy...

Pojęcia na egzamin - PSYCHOLOGIZM

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Raniszewska-Wyrwa
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

przede wszystkim w metafizyce klasycznej (arystotelesowsko-tomistycznej), przeciwieństwo atrybutu. Akcydens to taka cecha danej...

Opracowanie pojęć

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Joanna Malinowska
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

i doznawanie przyjemności to największy dar w życiu człowieka. Metafizyka klasyczna albo filozofia pierwsza (gr...

Poznanie wartości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

i teorii wartości, pojęcie wartości pojawiło się późno. Realistyczna metafizyka klasyczna (tomistyczna...

Zasada tożsamości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

ZASADA TOŻSAMOŚCI Zasady Metafizyka klasyczna, jak każda dziedzina usystematyzowanego poznania...