Pojęcia na egzamin - PSYCHOLOGIZM

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia na egzamin - PSYCHOLOGIZM - strona 1 Pojęcia na egzamin - PSYCHOLOGIZM - strona 2

Fragment notatki:

PSYCHOLOGIZM - ( gr. psyche - dusza , życie ) - określenie dla poglądów w różnych dziedzinach wiedzy ( pedagogika , teoria literatury -zob. psychologia a badania literackie , religioznawstwo , filozofia ) zakładające, że czynniki psychologiczne mają determinujący i najważniejszy charakter, albo wręcz stanowią osnowę zjawisk. Także nurt w prozie i dramcie XX -wiecznym. Tworzące go utwory koncentrują się na przedstawieniu psychicznych motywów działań bohatera, jego kompleksów (tzw. psychoanaliza postaciąźół[ potrzebne źródło ]), emocji , często także mechanizmów prowadzących do jego wyobcowania. PRZYPADŁOŚĆ - Akcydens , przypadłość , cecha akcydentalna (łac. accidens ) - wywodzące się z filozofii Arystotelesa pojęcie ontologiczne funkcjonujące przede wszystkim w metafizyce klasycznej ( arystotelesowsko - tomistycznej ), przeciwieństwo atrybutu . Akcydens to taka cecha danej substancji , bez której pozostaje ona nadal tą samą substancją. Np. dla Sokratesa bycie uzdolnionym muzycznie czy łysym można uznać za cechę akcydentalną bycia Sokratesem, natomiast bycie racjonalnym czy bycie (nie bycie) zwierzęciem jest jego cechą istotową ( atrybutem ), tj. taką, bez której nie byłby już tym samym Sokratesem. PREDYKAT - wieloznaczny termin mogący oznaczać: funktor zdaniotwórczy od x argumentów nazwowych; funkcję zdaniową argumentów nazwowych; wyrażenie opisujące pewne własności lub relacje . W rachunku predykatów (kwantyfikatorów) występują symbole P, Q, R... reprezentujące predykaty jednoargumentowe. W terminologii gramatycznej predykatom jako funktorom zdaniotwórczym swobodnie odpowiadają osobowe formy czasownika Termin "predykat" może oznaczać funktor zdaniotwórczy od (co najmniej jednego) argumentu nazwowego. Predykatem nazwiemy zatem takie wyrażenie, które z terminem jednostkowym da nam zdanie. Np. w zdaniu "Jugosławia rozpadła się" wyrażenie "rozpadła się" jest predykatem jednoargumentowym (funktorem zdaniotwórczym od jednego argumentu nazwowego), w zdaniu "Tomek lubi Basię" wyrażenie "lubi" jest predykatem dwuargumentowym (funktorem zdaniotwórczym od dwóch argumentów nazwowych), w zdaniu "Arystoteles umiłował prawdę bardziej niż Sokratesa" wyrażenie "umiłował... bardziej niż" jest predykatem trójargumentowym (funktorem zdaniotwórczym od trzech argumentów nazwowych). Niejednokrotnie zmiana miejsca argumentów predykatu powoduje zmianę sensu całego zdania, np. zdanie "Tomek lubi Basię" znaczy co innego niż zdanie "Basia lubi Tomka". Na drodze abstrakcyjnej transformacji predykatów powstało wiele nazw języka potocznego. Np. nazwa "myślenie" powstała z predykatu "myśli", nazwa "mądrość" z predykatu "jest mądry". Tego rodzaju funkcjonujące w języku potocznym nazwy są w rzeczywistości pseudonazwami, gdyż zachowują kategorię syntaktyczną predykatu jednoargumentowego. Świadczy o tym fakt, że nie mogą być one bez wrażenia sztuczności wypowiedzi traktowane jako orzeczniki - nie można powiedzieć "Jan jest mądrością" czy też "Poznań jest leżeniem".

(…)

… oraz William James - który nadał mu kształt i spopularyzował. Popularność pragmatyzmu w wersji Jamesa spowodowała, że była ona określana przez pewien czas jako amerykańska "filozofia narodowa". Główne dzieła zawierające idee pragmatyzmu to artykuł Peirce'a z 1878 Jak wyobrażenia nasze uczynić jasnymi, syntezy Jamesa: Zasady psychologii (1890), Doświadczenia religijne (1902), Pragmatyzm (1907) i Pluralistyczny świat (1909) oraz Peirce'owskie niewydane za życia 12-tomowe Zasady filozofii. W przeciwieństwie do publicystycznego pióra Jamesa, Peirce pisał niejasno i jego pisma były znane tylko wtajemniczonym. Jest uważany za jednego z współtwórców współczesnej logiki.

… sztuczności wypowiedzi traktowane jako orzeczniki - nie można powiedzieć "Jan jest mądrością" czy też "Poznań jest leżeniem". PREDESTYNACJA - (od łac. praedestinare, gr. προοριζειν, "przeznaczyć z góry") - koncepcja religijna, według której losy człowieka (jego zbawienie lub potępienie) są z góry określone przez wolę Boga. 
PRAKSEOLOGIA - teoria sprawnego działania. Jest dziedziną badań naukowych dotyczących…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz