Proroctwa Mesjańskie Starego Testamentu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proroctwa Mesjańskie Starego Testamentu - strona 1 Proroctwa Mesjańskie Starego Testamentu - strona 2 Proroctwa Mesjańskie Starego Testamentu - strona 3

Fragment notatki:


II. Proroctwa mesjańskie ST : Pan Bóg nawet po grzechu pierworodnym nie odwrócił się od człowieka. Człowiek otrzymał światło zbawienia. Pan Bóg systematycznie przybliżał ludziom postać Mesjasza Zbawiciela (Noe-Abraham-Izaak-Jakub-dom Juda-dom Dawida-Jezus Chrystus).
W ST można wyróżnić 4 koncepcje Mesjasza: Mesjasz jako KRÓL (Władca) - nawet apostołowie mieli takie założenia (lecz w kategoriach ludzkich, politycznych) Mesjasz jako ESCHATOLOGICZNY WŁADCA - Jezus jest Władcą bezpośrednio posłanym przez Boga, władca zstępujący z nieba. (zwłaszcza w ks.Dn). Mesjasz jako KAPŁAN - szczególnie w Psalmach (Ps 110 „ Dawidowy. Psalm. Wyrocznia Boga dla Pana mego: «Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy». Twoje potężne berło niech Pan rozciągnie z Syjonu: «Panuj wśród swych nieprzyjaciół! Przy Tobie panowanie w dniu Twej potęgi. W blaskach świętości, z łona jutrzenki jak rosę Cię zrodziłem». Pan przysiągł i nie pożałuje: «Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka». Pan po Twojej prawicy zetrze na proch królów w dniu swego gniewu. Będzie sądził narody, wzniesie stosy trupów, zetrze głowy jak ziemia szeroka. Po drodze będzie pił ze strumienia, dlatego głowę podniesie ”). Jego posłannictwo ma polegać na oddawaniu Bogu czci i składaniu ofiary, ale nie z samego siebie. (Ta koncepcja jest najmniej popularna w ST). Mesjasz jako CIERPIĄCY SŁUGA PAŃSKI - (Iz - Mesjasz został posłany na ziemię , a Jego męka i śmierć są wynagrodzeniem za grzechy ludzi. W zamian Jezus otrzymuje narody).
Najbardziej są rozpowszechnione koncepcje a i b Termin Mesjasz pochodzi od hebr. „ meszija ” - „pomazaniec” , ”namaszczony” (Boże namaszczenie). W ST był nim król , arcykapłan.
Proroctwa Mesjańskie: 1). Rdz 3,15 („ Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę ”.) Protoewangelia - pierwsza Dobra Nowina. Zapowiedź nieprzyjaźni pomiędzy wężem a niewiastą. Kluczowe słowo - „ONO” (potomstwo) - pierwsza zapowiedz Mesjasza. Potomstwo zmiażdży głowę węża.
Słowo „ONO” w Septuagincie zostało przetłumaczone jako „ON” („potomek”), w tradycji izraelskiej istniało przekonanie, że Mesjaszem będzie mężczyzna.
Św.Hieronim (Wulgata) przetłumaczył „ONO” jako „ONA”(zapowiedź Maryi).
Dzisiejszy stan wiedzy raczej uznaje tłumaczenie „ONO”(„potomstwo”).
W Rdz 3,15 jest też wątek o uwolnieniu ludzkości od grzechu. Tradycja izraelska uznaje, że ludzkość pokona węża dzięki jednej osobie (Chrystusowi). Termin „niewiasta” - pierwsza niewiasta to Ewa, jest tu też zapowiedź drugiej Ewy- Maryi. (Maryja jest niepokalaną, dlatego szatan nie może się do niej zbliżyć).


(…)

… będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na gnieździe kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani działać na zgubę po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze") Dziecko z rodu Dawida obdarzone pełnią darów Ducha Św. zaprowadzi wśród ludów sprawiedliwość
Iz 61, 1 - 2 ("Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił…
… opisuje stopniowe objawienie sekretu mesjańskiego
Mateusz chce pokazać, że w Chrystusie wszystkie proroctwa się wypełniły (ukazanie, że Jezus był potomkiem Dawida)
Łukasz mówi o nadejściu królestwa Bożego miłosierdzia
Ewangelia Mateusza: Na samym początku publicznej działalności Chrystusa tajemnica Jego została objawiona Mt3, 17:" A oto głos z nieba mówił: <Tan jest mój Syn umiłowany…
…. Nazywa Go swoim Synem. W świetle religii żydowskiej było niemożliwe, żeby Bóg miał Syna (monoteizm). Słowami wypowiedzianymi podczas chrztu potwierdza to proroctwo. (Mk 1,11 „A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.”) Dz. 13,33 („że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim: Ty jesteś moim Synem…
… Melchizedeka»”) - psalm mesjański - koncepcja Mesjasza jako Króla i Kapłana. dwie istotne myśli:
a) wywyższenie Mesjasza. Sam Jezus wyjaśnia ten psalm w Mt 22,41-45 („Gdy zebrali się faryzeusze, Jezus zadał im takie pytanie: «Co sądzicie o Mesjaszu? Czyim jest synem?» Odpowiedzieli Mu: «Dawida». Wtedy rzekł do nich: «Jakżeż więc Dawid natchniony przez Ducha może nazywać Go Panem, gdy mówi: Rzekł…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz