Geografia Polityczna

note /search

Polska w misjach pokojowych - praca licencjacka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 1792
Wyświetleń: 17808

Praca broniona w 2010r. napisana pod kierunkiem p. Macieja Mroza. Zawiera krótką historię Jugosławii oraz misje w ramach ONZ oraz NATO. Składa się z 60 stron i porusza także takie kwestie jak: rys historyczny Jugosławii, przyczyny konfliktu z 1991 roku, rozpad państwa, Działalność Organizacji Narod...

Zarys historyczny zmian na mapie politycznej świata - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2947

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 5 ZARYS HISTORYCZNY ZMIAN NA MAPIE POLITYCZNEJ SWIATA Charakterystyczna cecha stosunkow panujących do czasow wielkich odkryc geograficznych było rozbicie owczesnego swiata na izolowane obszary. Z powodu słabego rozwoju drog i srodkow komunikacji obszary Afryki...

Współczesna mapa polityczna świata - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2926

Dr Marek Tabor - Geografia polityczna 6 WSPOLCZESNA MAPA POLITYCZNA SWIATA Od zakończenia II wojny swiatowej nastąpiły istotne zmiany na mapie politycznej swiata, dotyczące zarówno granic politycznych, jak również układów geostrategi...

Mapa polityczna Europy Środkowej - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2352

Dr Marek Tabor - Geografia polityczna 7 MAPA POLITYCZNA EUROPY SRODKOWEJ: Od dawna uzywa się pojecia w sesnsie geograficznym, historycznym i politycznym, a nawet kulturowym „Europa Srodkowa”, jednak dotychczas nie ma jednoznacznej de...

Naród i państwo - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1281

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 8 PANSTWO I NAROD - POJECIE PANSTWA Panstwo jest terytorialna i suwerenna organizacja przymusu, dzialajaca w interesach gospodarczych, politycznych i ideologicznych ludzi zamieszkujących określone terytorium. Terytorium panstwa obejmuje lad za wszystkimi

Ustrojowe formy państwa - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2142

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 9 USTROJOWE FORMY PANSTWA Ustrojem politycznym panstwa nazywa się sposób, w jaki jest realizowane państwowe kierowanie społeczeństwem, tzn. metody rzadzenia, stosunek organow centralnych do organow terenowych oraz strukture prawno - organizacyjna danego panstw...

Pojęcia narodu - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1358

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 10 POJECIE NARODU Narod jest społecznością naturalna, która odznacza się wielka spoistością i żywotnością. Dojrzewanie świadomości narodowej jest procesem bardzo dlugim. Proces formowania się narodow (nawet w Europie) nie zakończył się i ciagle jest możliwe po...

Państwo i jego instytucje - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1085

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 11 PANSTWO I JEGO INSTYTUCJE A KWESTIA NARODOWA Nauki polityczne XXw. skupily uwage m.in. na zagadnienie federalizmu jako formie panstwa. Uznano, ze forma federalna panstwa może być uzyteczna jako: 1)Organizacja polityczna panstwa jednolitego pod względem naro...

Ekopolityka i technologia: omówienie rozwoju

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1183

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 17 EKOPOLITYKA - TECHNOLOGIA - ROZWOJ Rozwoj technologiczny i wzrost uprzemysłowienia stwarza wiele problemów natury ekologicznej, ekonomicznej i społecznej. W stosunkach międzynarodowych udzial w swiatowym pozyskiwaniu energii może służyc jako wskaźnik siły w...