Naród i państwo - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Naród i państwo - wykład - strona 1 Naród i państwo - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 8
PANSTWO I NAROD - POJECIE PANSTWA
Panstwo jest terytorialna i suwerenna organizacja przymusu, dzialajaca w interesach gospodarczych, politycznych i ideologicznych ludzi zamieszkujących określone terytorium. Terytorium panstwa obejmuje lad za wszystkimi wodami wewnętrznymi, przestrzen pod powierzchnia ziemi, obszar powietrzny oraz przylegający pas wod morskich. Za terytorium panstwa uwaza się również w aspekcie prawnym poklady statkow morskich i samolotow, pływających i latajacych pod bandera danego panstwa. Cechami panstwa sa: terytorium, ludność i suwerenna wladza. Organizacja panstwa spelnia okreslona role w zakresie służenia dobru ogolnemu obywateli. Do niej należy obrona przez wrogiem zewnętrznym, działalność gospodarcza, utrzymanie porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego, promowanie rozwoju i dobrobytu społeczeństwa. Panstwo zajmuje szczególne miejsce wśród innych organizacji społecznych. Problem suwerenności można rozpatrywac w aspekcie zewnętrznym i wewnętrzny:
1)W aspekcie zewnętrznym rozumienia suwerenności mamy na uwadze stosunki danego panstwa z innymi panstwami. Stosunki te zgodnie ze wspolczesna doktryna i zasadami prawa międzynarodowego powinny kształtować się na zasadzie poszanowania równości i wolności.
2)W aspekcie wewnętrznym panstwo stanowi najwyzsza zwierzchność w stosunku do osob i organizacji w nim działających, czyli ksztaltuje wszystkie stosunki społeczne wewnątrz panstwa.
Problem suwerenności w formie zasad ujal francuski filozof i polityk Jean Bodin następująco:
- suweren ma wyłączność kompetencji prawodawczej
- suweren nie jest związany wlasnym prawem, może je zmieniac
- suweren ma monopol na dysponowanie przymusem
Praktyka miedzynarodowa zna następujące zinstytucjonalizowane formy ograniczonej suwerenności:
1)Protektorat
2)mandat
3)Powiernictwo
Obecnie wszystkie te formy maja jedynie wartość historyczna.
Panstwo spelnia funkcje wewnetrzna i zewnetrzna:
a)funkcja wewnetrzna - obejmuje równocześnie działalność, administracyjna, gospodarcza, kulturalna i wychowawcza.
b)funkcja zewnetrzna - zwiazana jest z organizowaniem stosunkow z innymi panstwami oraz obrona panstwa przez agresja z zewnatrz. Sluza temu dyplomacja i wojsko.
Panstwo przez swe organy prowadzi działalność wladcza, polegajaca na stanowieniu norm (wladza ustawodawcza), wydawaniu decyzji (wladza wykonawcza) oraz orzekaniu wyrokow (wladza sadownicza).
System organow państwowych i ich aparat pomocniczy to aparat panstwa. Może on być roznie zbudowany, lecz najpowszechniejsze sa dwa modele:
1)Model centralistyczny - w którym naczelne ograny panstwa zastrzegaja sobie maksymalna liczbe spraw zaleznych od ich decyzji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz