podział polityczny mórz i oceanów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 5180
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podział polityczny mórz i oceanów - omówienie  - strona 1 podział polityczny mórz i oceanów - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 13
PODZIAL POLITYCZNY MORZ I OCEANOW
Obszary morskie pod względem statusu prawno - politycznego dzielimy na:
Wody wchodzące w sklad terytorium państwowego nazywamy wodami terytorialnymi lub morskim terytorium panstwa, i morza otwarte. R.Bierzanek i J.Symonides dziela obszary morskie na:
1)Wchodzące w sklad terytorium państwowego
2)podlegające w ograniczonym stopniu jurysdykcji suwerennego panstwa
3)Znajdujące się poza granicami jurysdykcji państwowej
Polozenie polityczno - prawne obszrow morskich, zasady ich delimitacji oraz sposoby korzystania z nich sa określone przez prawo międzynarodowe i prawo wewnętrzne. Pierwsza kodyfikacje podzialu morz podjęła w 1949r. Komisja Prawa Międzynarodowego. W pierwszej konferencji prawa morza ONZ uczestniczylo 86 panstw. Przyjęto na niej 4 konwencje:
1)W sprawie morza terytorialnego i strefy przyleglej
2)W sprawie morza otwartego
3)W sprawie rybołówstwa i konserwacji zasobow żywych morza otwartego
4)szelfu kontynentalnego
Nie udalo się jednak wyraznie określić szerokości morza terytorialnego. Na II konferencji prawa morza w Genewie również nie osiągnięto porozumienia w tej kwestii. W 1967r. do porządku Obrad Zgromadzenia Ogolnego ONZ wpisano punkt dotyczący pokojowego wykorzystania dna morza poza granicami jurysdykcji państwowej. Prace III konferencji prawa morza ONZ trwala 10 lat, ale uzyskane wyniki uznano za jeden z najważniejszych osiągnięć w historii stosunkow międzynarodowych. Na XI sesji, 30 kwietnia 1983r. przyjęto konwencje o prawie morza bedaca swego rodzaju konstytucja morz i oceanow, która reguluje sposoby uzytkowania, badania i ochrony morz. Obszary morskie wchodzące w sklad terytorium państwowego dzielimy na:
1)Morskie wody wewnętrzne - obejmuja wody znajdujące się miedzy ladem a wewnetrzna granica morza terytorialnego. Zalicza się do nich zatoki, których brzegi naleza do jednego panstwa, a ich rozwarcie u ujscia nie przekracza 24 mil morskich, a także wody tzw. zatok historycznych, choc ich szerokość rozwarcia jest wieksza niż 24 mile morskie.
Dekret z 23 marca 1956r. o ochronie granic państwowych do morskich wod wewnętrznych Polski zalicza:
a)czesc Zatoki Nowowarpieńskiej Zalewu Szczecińskiego
b)czesc zatoki Gdańskiej
c)czesc Zalewu Wiślanego
d)wody portow i red, czyli miejsc gdzie statki zawijaja w celu zaladowania lub wyladowania pasażerów i towarow.
Wody wewnętrzne podlegaja całkowitej i wyłącznej władzy panstwa nadbrzeżnego, obejmującej również przestrzen powietrzna nad morzem i dno morskie. Problem wod historycznych (w tym i zatok) nie jest uregulowany w prawie międzynarodowym. Za zatoki historyczne sa uznawane m.in. zatoka Laholm w Szwecji, zatoka Hudson w Kanadzie, Morze Biale w Rosji.


(…)

…, ze nie można zakłócac nieszkodliwego przepływu obcych statkow przez ciesniny, które mogą lezec w strefie morza terytorialnego. Szczegolna pozycje wśród ciesnin zajmuje Ciesnina Gibraltarska, droga na Morze Śródziemne i Ocean Atlantycki. Obok ciesnin morskich wazna role w żegludze odgrywaja kanaly morskie. Za międzynarodowy kanal morski uwaza się sztuczna droge wodna laczaca dwa otwarte dla żeglugi międzynarodowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz