Polska w misjach pokojowych - praca licencjacka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1708
Wyświetleń: 17311
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polska w misjach pokojowych - praca licencjacka - strona 1 Polska w misjach pokojowych - praca licencjacka - strona 2 Polska w misjach pokojowych - praca licencjacka - strona 3

Fragment notatki:

Praca broniona w 2010r. napisana pod kierunkiem p. Macieja Mroza. Zawiera krótką historię Jugosławii oraz misje w ramach ONZ oraz NATO. Składa się z 60 stron i porusza także takie kwestie jak: rys historyczny Jugosławii, przyczyny konfliktu z 1991 roku, rozpad państwa, Działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych - członkowstwo Polski, misje pokojowe ONZ na terenie byłej Jugosławii z udziałem Polski oraz misje pokojowe w ramach NATO.

Spis treści
Wstęp………………………………………………………………………………… 3 Rozdział I. Rozpad Jugosławii Rys historyczny Jugosławii od powstania SHS do zakończenia II wojny światowej……………………………………………………………………….. 5
Przyczyny konfliktu z 1991 roku…………………………………………... 13
Rozpad państwa……………………………………………………………. 18
Rozdział II. Misje pokojowe w ramach ONZ
2.1. Działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych, członkostwo Polski…… 22
2.2. Misje pokojowe ONZ na terenie byłej Jugosławii z udziałem Polski
2.2.1. UNPROFOR ………………………………………………………….. 30 2.2.2. UNCRO……………………………………………………………….. 32
2.2.3. UNPREDEP…………………………………………………………… 34
2.2.4. UNMIBH……………………………………………………………… 36
2.2.5. UNTAES……………………………………………………………… 38
2.2.6. UNMOP………………………………………………………………. 40
2.2.7. UNPSG………………………………………………………………... 42
2.2.8. UNMIK………………………………………………………………... 44
Rozdział III. Misje pokojowe w ramach NATO
3.1. Charakterystyka organizacji oraz przynależność Polski do NATO……….... 46
Misje pokojowe organizacji na terenie byłej Jugosławii, w których udział brało Wojsko Polskie
IFOR………………………………………………………………….. 51
SFOR…………………………………………………………………. 53
KFOR………………………………………………………………… 55
Zakończenie………………………………………………………………………….. 57
Bibliografia…………………………………………………………………………… 59
WSTĘP Jugosławia będąca niegdyś państwem wielu narodów, nie udźwignęła ciężaru takiego zróżnicowania na swoim terenie. Spotykały się tu sprzeczności zarówno narodowościowe, kulturowe, jak i polityczne. W państwie toczyły się ciągle nierozwiązywane spory, a problem antagonizmów etnicznych dawał się zauważyć na każdym kroku. Za tym szły konflikty wyznaniowe i tarcia na tle kulturowym. Liczne konflikty doprowadziły do całkowitego rozpadu państwa w 2002 roku. Dziś na mapie nie znajdziemy Jugosławii. Jej miejsce zajmuje Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Serbia i Czarnogóra.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz