Siły pokojowe

Pojęcie wojny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o Państwie i Polityce
 • Dr Izolda Bokszczanin
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1036

do zachowania albo przywrócenia pokoju wykorzystuje się siły pokojowe ONZ, mające mandat prawnomiędzynarodowy...

Bałkanski kompleks - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ryszard Bania
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1505

-międzynarodowe siły pokojowe NATO w Kosowie. Macedonia- jedyna z dawnych Rep. Jug., której nie towarzyszył...

Wojna w Osetii Południowej - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Michał Klimecki
 • Główne konflikty współczesnego świata
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1505

formalnie należącej do Gruzji, patrolowany będzie przez siły pokojowe złożone z żołnierzy rosyjskich...

Wykład - Tragedia w Srebrenicy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

”, a ochronę tamtejszej ludności miały zapewnić stacjonujące w mieście oddziały sił pokojowych ONZ - UNPROFOR...

Wykład - wojna w Korei

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1092

weta. 7 lipca Rada Bezpieczeństwa zadecydowała o wysłaniu do Korei sił pokojowych pod dowództwem...

Bałkany- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

wyparli muzułmanów z większej części kraju do akcji włączyły się siły pokojowe ONZ, a potem NATO...