Wykład - wojna w Korei

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - wojna w Korei - strona 1 Wykład - wojna w Korei - strona 2 Wykład - wojna w Korei - strona 3

Fragment notatki:

WOJNA W KOREI
W 1910 r. Korea dostała się pod panowanie japońskie. Po II wojnie światowej Japonii zostały odebrane wszystkie zdobycze terytorialne - Korea miała uzyskać niepodległość. W wyniku działań zbrojnych Półwysep Koreański został niefor­malnie podzielony na dwie części wzdłuż 38. równoleżnika - część północna pozostawała pod kontrolą wojsk radzieckich, część południowa - amerykańskich. Podział, w założeniach tymczasowy, utrwalił się - w 1948 r. na północy powstała Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (przywódca Kim Ir Sen), na po­łudniu Republika Korei (prezydent Li Syngman). Państwo północnokoreańskie, otrzymując wsparcie radzieckie, podejmowało próby opanowania południowej części kraju. W maju 1950 r. Stalin podjął decyzję o udzieleniu pomocy w celu „zjednoczenia Korei". Jednocześnie ZSRR i państwa komunistyczne podjęły ofen­sywę propagandową „w obronie demokracji i pokoju".
Wojna rozpoczęła się w czerwcu 1950 r. atakiem wojsk północnokoreańskich na Południe. Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła rezolucję potępiającą agresję, wzywając państwa członkowskie do udzielenia pomocy. ZSRR, bojkotując posie­dzenia RB, nie zgłosił weta. 7 lipca Rada Bezpieczeństwa zadecydowała o wysłaniu do Korei sił pokojowych pod dowództwem amerykańskim. Na czele wojsk stanął gen. MacArthur. W siłach pokojowych ONZ znaleźli się także żołnierze Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Turcji, Australii, Kanady i inni.
W pierwszej fazie wojny wojska Korei Północnej zdobyły prawie cały półwy­sep: Dopiero przybycie w połowie września 1950 r. w rejon Inchon sił ONZ zmie­niło radykalnie sytuację. W ciągu kilku tygodni prawie cała Korea została zajęta przez wojska oenzetowskie i południowokoreańskie. Po stronie komunistów wal­czyli żołnierze radzieccy (formalnie ZSRR i USA twierdziły, że nie prowadzą ze sobą wojny). W październiku sytuacja polityczna zmieniła się. Przywódca komuni­stycznych Chin, Mao Zedong (Mao Tse-tung), nakazał podjęcie działań przeciwko wojskom sił ONZ - 400-tysięczna armia chińska wkroczyła do Korei. Wojna wy­buchła na nowo, siły obu stron wyrównały się, Chińczycy i komuniści koreańscy zaczęli odnosić sukcesy, spychając wojska amerykańskie na południe. Zacięte walki trwały przez dwa lata (1951, 1952). Generał MacArthur planował przenie­sienie działań zbrojnych do Mandżurii, do Chin (myślał nawet o użyciu bomby atomowej), ale spowodowało to opór prezydenta H. Trumana i przywódców Wiel­kiej Brytanii i Francji (obawy przed formalnym wmieszaniem się ZSRR).
Wojna koreańska zaostrzyła konflikt między komunizmem a demokracjami za­chodnimi w świecie, nasileniu uległa wojna propagandowa, zwiększono wydatki na zbrojenia - wyścig zbrojeń, wzmocnienie militarne Paktu Północnoatlantyc­kiego (przystąpienie Grecji i Turcji); nastąpiło podpisanie traktatu pokojowego USA z Japonią (wrzesień 1951) i zacieśnienie kontaktów Europy Zachodniej z USA. W wyniku kampanii prezydenckiej w 1952 r. prezydentem USA został gen. Dwight Eisenhower lansując politykę nie powstrzymywania, ale wypierania wpływów komu­nistycznych w świecie.


(…)

… się linią demarkacyjną między Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną a Republiką Korei (południową). Nadzór nad wypełnieniem warunków rozejmu powierzono Wojskowej Komisji Rozejmowej i Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych (Szwajcaria, Szwecja, Czechosłowacja, Polska). Łącznie wojna kosztowała obie strony życie ok. 2 mln osób i dziesiąt­ki tysięcy rannych. Podział, choć chwilowy, utrzymał się na stałe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz