pojęcie wojny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pojęcie wojny - strona 1

Fragment notatki:

NAUKA O PAŃSTWIE I POLITYCE
NOTATKA - PUNKT 14
POJĘCIE WOJNY
Wojna - jest określonym stosunkiem między dwoma państwami, krajami, grupami etnicznymi. Stosunek ten charakteryzuje przede wszystkim wzajemne negatywne nastawienie państw do siebie powiązane z konfliktem zbrojnym. Wojna jest zwykle procesem rozciągniętym w czasie, z którym wiążą się określone straty i zyski poniesione ze strony państw będących w konflikcie. Wśród zysków wyliczamy: zdobycze wojenne (przedmioty użytku materialnego, dobra kultury, czy powiększenie terytorium państwa), czy zdobycze cywilizacyjne, ideologiczne (suwerenność, znaczenie na arenie innych państw). Negatywne strony wojny to straty w ludności, wyniszczenie państwa, zwykle obniżenie stopy życiowej, etc. Wojny są nieuniknionym elementem polityki. Pojawiały się one wielokrotnie w historii i nadal będą się pojawiać, jako zjawisko społeczno-polityczne. Wraz z rozwojem technologii, nauki i przemysłu zbrojeniowego obok zwykłych konfliktów zbrojnych coraz bardziej powszechnym staje się tak zwany wyścig zbrojeń, czyli wojna bez bezpośrednich starć wojsk jednego państwa z wojskami przeciwnika. Przykładem takiego konfliktu jest Zimna Wojna prowadzona między Stanami Zjednoczonymi, a ZSRR po drugiej wojnie światowej.
POJĘCIE POKOJU
Jest to pojęcie opisujące stosunki między państwami, lub wewnątrz nich, oznaczające brak wojny, wykluczające konflikt zbrojny i używanie przemocy.
W węższym znaczeniu pokój oznacza przerwanie lub zakończenie wojny potwierdzone stosownym dokumentem na wynegocjowanych przez walczące strony warunkach. W historiografii, zazwyczaj, podaje się miejsce zawarcia pokoju np.: "Pokój w Jassach" czy "Pokój toruński".
Od XX wieku do zachowania albo przywrócenia pokoju wykorzystuje się siły pokojowe ONZ, mające mandat prawnomiędzynarodowy.
Za szczególny wkład w promowanie pokoju i praw człowieka na świecie przyznawana jest Pokojowa Nagroda Nobla.
Ruchem, który dąży do pokoju i jego utrzymania jest pacyfizm.
CHARAKTERYSTYKA WOJEN WSPÓŁCZESNYCH
Ad. Zeszyt od wykładów
 
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz