Prawo konfliktów zbrojnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konfliktów zbrojnych - omówienie - strona 1 Prawo konfliktów zbrojnych - omówienie - strona 2 Prawo konfliktów zbrojnych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Prawo konfliktów zbrojnych
Wojna - stan walki orężnej między państwami, przeciwstawny pokojowi,
Konflikt zbrojny - wszelkie przejawy walki zbrojnej, niezależnie od tego czy strony wojujące traktują je jako wojnę w znaczeniu tradycyjnym,
Użycie siły - pojęcie obejmujące swoim zakresem konflikty zbrojne oraz akcje zbrojne, które nie napotykają zbrojnego oporu np. demonstracje wojenne. Zakaz używania siły w PMP:
Jest jedną z podstawowych zasad współczesnego PMP. Do aktów prawnych ograniczających bądź zakazujących użycia siły należą:
Pakt Ligi Narodów- 1919 - zakaz wszczynania wojen przed wyczerpaniem procedury załatwiania sporów,
Pakt Brianda - Kelloga - 1928 - bezwzględny zakaz wojny agresywnej,
Konwencja londyńska w sprawie określenia napaści - 1933,
Karta Narodów Zjednoczonych - 1945 - dopuszcza jedynie:
1. wojnę obronną,
2. walkę narodowowyzwoleńczą,
3. użycie sił zbrojnych przez radę bezpieczeństwa.
Prawo wojenne Podstawowe źródła:
Zwyczaj
Tzw. Prawo Haskie 18.10.1907
11 Konwencji dot. Prawa Wojennego m.in.:
- O rozpoczęciu kroków nieprzyjacielskich
- O prawach i zwyczajach wojny lądowej
- O prawach i obowiązkach mocarstw i osób neutralnych w razie wojny lądowej
Prawo Genewskie - 1949 - 4 konwencje genewskie o ochronie ofiar wojny Sposoby zapobiegania konfliktom:
Środki formalne (prawne):
Zakaz wojen agresywnych,
Pakty sojusznicze np. NATO, Układ Warszawski, Wieczysta neutralność państw (Szwajcaria, Austria),
Rada Bezpieczeństwa ONZ. Środki materialne:
Rozbrojenie,
Ograniczenie zbrojeń,
Zmniejszenie przyrostu sił zbrojnych,
Demilitaryzacja,
Neutralizacja.
Agresja w PMP:
Agresja (napaść) - zastosowanie siły zbrojnej przez jedno państwo lub grupę państw przeciwko suwerenności terytorialnej, integralności lub politycznej niezawisłości innego państwa lub innych państw lub w inny sposób niezgodny z Kartą NZ. Agresorem jest państwo, które niezależnie czy z jego strony miało miejsce wypowiedzenie wojny pierwsze popełni jeden z następujących czynów (pierwszeństwo):
Zaatakowanie sił zbrojnych albo marynarki handlowej lub lotnictwa cywilnego innego państwa,
Blokada portów lub wybrzeży innego państwa przez siły zbrojne,
Bombardowanie lub użycie jakiejkolwiek broni przeciwko terytorium innego państwa.
Konflikt zbrojny: Jest to:
Konflikt zbrojny pomiędzy państwami,
Okupacja całości lub części terytorium państwa, nawet jeśli nie napotyka zbrojnego oporu,


(…)

…, a o ich zastosowaniu powinna być natychmiast powiadomiona Rada Bezpieczeństwa. Obszar wojny - to terytorium, na którym siły zbrojne stron wojujących mogą prowadzić działania wojenne; nie mogą nim być obszary państw neutralnych oraz terytoria zneutralizowane.
Teatr wojny - część obszaru wojny, na którym rzeczywiście toczą się działania wojenne. …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz