Prawo międzynarodowe publiczne - charakterystyka, wykład I

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe publiczne - charakterystyka,  wykład I - strona 1 Prawo międzynarodowe publiczne - charakterystyka,  wykład I - strona 2

Fragment notatki:

Grzebyk. Notatka składa się z 2 stron.
Prawo międzynarodowe Publiczne
Wykład 1 Istota PMP- zespół norm regulujących stosunki między państwami i innymi podmiotami prawa międzynarodowego
Nie wszyscy uczestnicy stosunków międzynarodowych są podmiotami prawa międzynarodowego. Warunkiem podmiotowości jest zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych w PMP
Termin Prawo Międzynarodowe pochodzi z XVIII w i początkowo relacje między państwami nazywane były Prawem Narodów. Od lat 60 XX w. w Polsce zaczęto posługiwać się tym terminem. Swoją genezą sięga Starożytności. Początkowo regulowało kwestie związane z prowadzeniem wojny
Dziś PMP obejmuje wszystkie dziedziny życia społecznego. Nastąpił odwrót od regulacji prawa wojennego. Nie tworzy się norm prawa postępowania wojennego. Istnieje jedynie prawo humanitarne konfliktów zbrojnych.
Od 1907 od konwencji haskich obowiązują zasady pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych.
Od 1928 wojna została uznana za nielegalny sposób rozwiązywania sporów międzynarodowych.
1928- Pakt Brianda- Kelloga- początkowo porozumienie francusko-amerykańskie, do którego przyłączyła się większa część państw na świecie. Od tego momentu przestano tworzyć prawo międzynarodowe wojenne
Prawo humanitarne konfliktów zbrojnych- 1949. Zawiera 4 konwencje genewskie wraz z późniejszymi protokołami dotyczące ochrony chorych i rannych, rozbitków, jeńców, ludności cywilnej, żadna nie dotyczy kombatantów i walczących żołnierzy.
Specyfika PMP:
Podmioty:
Uczestnicy posiadający zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych
Sposób ustanawiania tego prawa:
Nie ma ustawodawcy( nadrzędnego normotwórcy, czegoś co byłoby odpowiednikiem parlamentu w prawie wewnętrznym)
PMP opiera się na umowach zawieranych między państwami. Umowy te zawierane są w dobrej wierze( to taka umowa, poprzez którą państwo wyraża swoje przeświadczenie, że będzie podporządkowywać się treści umowy i jej przestrzegać)
„pacta Sun servanta”- umów należy dotrzymywać
Najczęściej normy PMP łamie USA
Zalety przestrzegania PMP:
PMP opanowuje chaos na arenie międzynarodowej
Wiele norm leży w interesie całej ludzkości
Wiele norm działa na zasadzie wzajemności
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz