Rada Bezpieczeństwa ONZ

note /search

Wykład - Rada Bezpieczeństwa ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1358

Rada Bezpieczeństwa ONZ - skład, głosowanie, kompetencje Jest organem o węższym składzie...

Kompetencje Rady Bezpieczeństwa ONZ-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 959

1.wyjaśnij różnice między pojęciem służba zagraniczna i służba dyplomatyczna 2.wymień kompetencje RB ONZ Kompetencje: Niezależne od ZO w sprawach dot. pokoju i bezpieczeństwa Opracowywanie przy pomocy Wojskowego Komitetu Sztabowego planów dot. Ustanowienia systemu regulacji zbrojeń Rozpatrywani...

Test z przedmiotu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 658

, kompetencje Rady Bezpieczeństwa ONZ, Morze Białe, Morze Karskie, Zatoka Laholm....

Nowa władza w Niemczech- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

będzie prowadzona w Berlinie i nigdzie więcej” - UE powinna otrzymać stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ...

ONZ w działaniu- Sudan - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

the Resident and Humanitarian Coordinator for the Sudan). W czerwcu 2004 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ...

Sudan - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Główne konflikty współczesnego świata
Pobrań: 203
Wyświetleń: 924

w kraju. 11. Dwoje ze stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ - Rosja oraz Chiny, oskarżeni zostali...